För att risken för brand ska vara så liten som möjligt, och för att skydda mot olyckor och skador om en brand trots allt skulle uppstå, är det viktigt att byggnaden är konstruerad på rätt sätt och utrustad med pålitliga brandskyddsanläggningar. En viktig del för att upprätthålla detta är brandskyddet och brandskyddsdokumentationen. Brandskyddet omfattar både förebyggande åtgärder mot brand samt begränsande åtgärder och utrustning för livräddning om en brand skulle uppstå.

Vad är brandskydd?

I varje enskild verksamhet är det viktigt att det finns en brandskyddsansvarig som har hand om brandskyddsarbetet. En person som ser till att brandskyddsarbetet upprätthålls och förbättras efter de egna förutsättningarna. Detta ständigt pågående arbete kallas för systematiskt brandskyddsarbete och finns alltså till för att förhindra en brand så långt det går och skydda både människor och byggnad om brand uppstår. Detta genom utbildning av personal och kontinuerliga brandskyddskontroller, men också med hjälp av byggnadstekniskt brandskydd såsom brandlarm, utrymningsvägar och brandcellsindelning. För att bedriva detta på ett systematiskt sätt bör du ta hjälp av så kallad brandskyddsdokumentation.

Vad är brandskyddsdokumentation?

Brandskyddsdokumentationen kan ses som en kunskapskälla för vägledning och styrning av det systematiska brandskyddsarbetet. Det är en skriftlig redogörelse av hur brandskyddet i byggnaden ser ut och också för vilken typ av verksamhet det är utformat. Ofta tas det fram i ett tidigt skede i byggprojektet för att säkerställa att samtliga krav för ett säkert brandskydd kommer uppfyllas. Krav på brandskyddsdokumentation gäller vid nybyggnation, en stor ombyggnad eller om verksamheten i byggnaden skulle förändras och ska lämnas in till kommunen. Kravet gäller alltså den färdiga byggnaden och den aktuella verksamhet som bedrivs i denna, vilket också betyder att dokumentationen kan se olika ut och variera otroligt i storlek. Dokumentationen bör kontrolleras och uppdateras regelbundet för att vara så aktuell och väl fungerande som möjligt.

För ett smidigare brandskydd

Precis som att omfattningen av själva brandskyddsdokumentationen kan variera beroende på byggnad och verksamhet gör också kompetenskraven för den som kan utfärda den. Allra bäst är det att ta hjälp av en brandingenjör som upprättar brandskyddsdokumentation för att vara säker på att det sker på rätt sätt och att den följer alla krav och regler som finns uppställda. Många av de företag som erbjuder brandskyddsanläggningar och utbildning inom brandskydd kommer också kunna hjälpa dig att sammanställa en korrekt brandskyddsdokumentation för just din byggnad och verksamhet. Idag finns det även möjlighet att dokumentera brandskyddet i smarta webbsystem, vilket förenklar arbetet betydligt. På så sätt finns allt lagrat på en och samma plats och du får en bra överblick över alla delar i ert brandskydd och vad som behöver åtgärdas för att upprätthålla dessa. Det kan handla om alltifrån inventeringar och kontroller till service och underhåll, och hjälper dig alltså till ett smidigare och säkrare brandskydd. Kontrollera vilka företag som erbjuder detta i närheten av dig och kontakta dem redan idag för att erbjuda din verksamhet högsta möjliga brandsäkerhet.