Vikten av en bra plan vid utrymning vid brand | Biztrends

Kanske är det inte särskilt kul att tänka på vad som kan hända om en brand skulle uppstå i ditt hus eller på ditt företag. Dock är det otroligt viktigt att ha en bra plan för utrymning om en brand faktiskt skulle uppstå. Detta för att dina familjemedlemmar eller anställda ska veta exakt hur de ska ta sig ut ur hemmet eller lokalen på ett säkert sätt. Det kan vara avgörande i om det slutar bra eller dåligt, och dessutom hjälpa brandmännen att släcka elden fortare. Då behöver de nämligen inte oroa sig för att någon ska finans kvar i den brinnande byggnaden när de anländer.

Alla ska vara informerade

Till att börja med bör alla familjemedlemmar eller anställda veta om minst två vägar ut ur byggnaden om den skulle börja brinna. Om en väg skulle blockeras är det viktigt att de har ett alternativ i åtanke. Planen bör också innehålla en särskild mötesplats utanför där du eller en brandansvarig på arbetsplatsen finns tillhands och för att se till att alla har kommit ut ur byggnaden. Dessutom bör alla vara medvetna om de olika tekniker som kan hjälpa till att släcka en brand samt var brandlarm och sprinklers finns installerade. Se även till att lokalen är utrustad med skyltar anpassade för utrymning vid brand. Det är otroligt viktigt om elsystemet skulle gå sönder och lamporna slutar fungera. De har nämligen en efterlysande effekt som gör att de kan visa vägen ut även i mörkret eller rök. Kontakta ett företag för att få hjälp med var de ska placeras för att fungera så effektivt som möjligt. PRE erbjuder ett brett sortiment av utrymningsskyltar. Dessa är utformade efter Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt nationella och internationella regelverk för hur olika typer av skyltar ska utformas vad gäller form, färger och symboler.

Överraska med en brandövning

Samtidigt som det är viktigt att sammanställa en plan för utrymning vid brand är det nästan ännu viktigare att träna på den. Gör detta med jämna mellanrum tillsammans med dina familjemedlemmar eller anställda. Utan att tänka måste de kunna veta hur de snabbt och säkert ska fly från byggnaden i händelse av brand. Allra helst ska du överraska dem med en brandövning så att de inte hinner fundera innan på hur de ska göra. Då kan ni efteråt gå igenom vad som gick bra och mindre bra och vad ni behöver träna mer på. Detta kommer att löna sig i det långa loppet om en riktig eldsvåda faktiskt skulle uppstå. Förhoppningsvis är detta inget ni någonsin kommer att behöva vara med om, men ni kommer tacka er själva för det arbete ni lagt ner om det faktiskt skulle hända