Vad gör en IT-konsult

Det är svårt att säga hur mycket en konsult tjänar, oavsett om det är en konsult inom IT eller inom ett annat område. Det beror på att konsultens roll kan vara otroligt varierande, vilket i sin tur innebär att lönerna kan variera. I den här texten ska vi förklara vad konsultens roll är och hur lönesituationen kan se ut för en konsult inom IT.

Vad gör en IT-konsult?

Först och främst har en konsult en rådgivande roll. Det innebär att de observerar, drar slutsatser och kommer med rekommendationer eller råd som sedan kan användas av ledningen för att ta ett beslut. En konsult kan även agera som en brygga mellan uppdragsgivaren och ett IT-team som exempelvis består av programmerare. I ett projekt kan konsulten ta sig an rollen som projektledare. Konsulten arbetar oftast ute hos olika kunder beroende på vilka styrkor konsulten har. Det är inte ovanligt att en konsult inom IT även har ett eller flera specialiserade områden, exempelvis programmering, projektstyrning, SCRUM, analyser av olika slag och så vidare.

Vad tjänar en IT-konsult?

Återigen så beror det på vad konsulten egentligen arbetar med. I vissa fall kan konsulten ha en mer säljande roll där de kombinerar sina tekniska kunskaper med säljbesök hos olika kunder. I ett sådant fall kan konsultens lön baseras på både en grundlön och en provision, vilket innebär att den potentiella lönen kan vara mycket hög. Enligt lönestatistik ligger medellönen för en person som är 33 år gammal och har sju års erfarenhet på cirka 34 000 kronor i månaden. Även inom IT kan lönen variera en hel del. Personer som arbetar inom IT-arkitektur kan ha en lön på över 50 000 i månaden enligt Jusek. Oavsett om du jobbar som konsult inom IT-infrastruktur eller inom ett annat tekniskt område kan du räkna med goda möjligheter att tjäna bra redan efter några år. Branschen erbjuder även många utvecklingsmöjligheter eftersom fler och fler företag får upp ögonen för värdet av personer med goda IT-kunskaper.

Börja jobba som en IT-konsult i Göteborg

Vill du börja arbeta som en konsult inom IT så finns det flera vägar att gå. I Göteborg och även i andra närliggande städer finns det flera IT-inriktade utbildningar. Dessa ger dig en god grund att stå på, speciellt om du väljer en KY-utbildning där en stor del av studierna består av praktik ute hos ett företag. Vet du från början att du vill arbeta som konsult kan det vara smart att praktisera hos ett företag som tillhandahåller konsulttjänster redan från start, detta ökar sannolikheten att du får ett arbete direkt efter studierna.