Pejlo träning i svenska

Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg för lärare som hjälper dem få en konkret överblick över hur en klass ligger till inom olika ämnen, både på elev- och klassnivå.

Pejlo är en av de många digitala läromedel och lärverktyg i omlopp som skapar förutsättningarna för en individanpassad och effektiv utbildningsform som både lärare och elever drar nytta av. Det är en del av vår moderna och digitala tid som precis slått igenom och som borde främjas ytterligare. Inte bara som ett digitalt diagnosverktyg, utan även som ett digitaliserat läromaterial. För det blir i slutändan inte bara billigare, utan det hjälper oss även att spara på papper och främja vår natur. Det är även en enkel övergång för barnen som numera i många fall äger en smartphone eller surfplatta redan från tidig ålder.

Hur fungerar Pejlo?
Pejlo finns för tillfället både för matematik och svenska.
Pejlo fungerar på följande vis:

  • Eleverna får genomföra en fördiagnos i Pejlo
  • Beroende på resultatet leds de vidare till en individanpassad diagnos uppdelad i två delar
  • Utifrån diagnosen får eleverna omedelbar feedback om sitt resultat och individanpassade rekommendationer för vad de behöver träna mer på

Med snabb och individanpassad feedback få läraren snabbt se generella mönster inom sin klass och kan anpassa materialet utifrån varje enskilds elevers behov.

Pejlo svenska och matematik

Pejlo svenska åk 6–9 innehåller träningsmaterial både svenska, och svenska som andraspråk. Uppgifterna inom Pejlo svenska är specifikt utformade för läsförståelse och skrivande och är validerat mot de rådande kunskapskraven inom lgr11.

  • Pejlo åk 9: Pejlo svenska för åk 9 är ett speciellt populärt övningsmaterial inför de nationella proven inom svenska och svenska som andraspråk elever inom åk 9 genomför. Det generella temat för övningsmaterialet och texterna inom häftet är: ”Utanförskap”, som inkluderar texter som: Ett öppet brev till Beatrice Ask av Jonas Hassen Khemiri, och Pälsen skriven av Hjalmar Söderberg. Den senaste upplagan av Pejlo svenska inkluderar ännu fler exempeltexter i form av bland annat krönikor, noveller och debattartiklar, och har ett större fokus på svarsteknik och på det nationella provets skrivuppgift, samt en layoutsuppdatering i färg med ännu fler bilder.
  • Pejlo åk 6 & 7: Pejlo svenska för åk 6 & 7 har ett liknande upplägg till Pejlo åk 9. Övningsmaterial är utformat efter det centrala innehållet i årskurserna, de rådande kunskapskraven, och de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Här kan eleverna träna lässtrategier, läsförståelse, språkriktighet, att skriva, källkritik, muntliga presentationer, diskussioner samt ord och begrepp.
  • Pejlo matematik: Pejlo matematik har en likadan process för diagnostik utformad efter de rådande kunskapskraven för årskursens matematik. Eleverna får direkt feedback efter de gjort en övning med både sitt eget svar och det korrekta svaret. Resultatet presenteras även i kunskapsprofiler på både elev- och klassnivå som hjälper lärare få en bra översikt om kunskapsnivån, och kan på så vis planera sin undervisning bättre.

Pejlo – Digitalt diagnosverktyg för svenska och matematik. Pejlo skapar förutsättningarna för att lärare ska hinna med mera och engagera eleverna för bättre inlärning. Kontakta ett läromedelsförlag idag och investera i Pejlo eller ett av de många andra digitala läromedlen på marknaden.