kassuntillverkning | Biztrends

Byggprojekt som sker under vattnet är ofta många gånger mer komplexa än de på land. De kräver inte bara helt annan kunskap, utan även många unika typer av verktyg, utrustning och byggnadsmetoder för att stötta arbetet. Kassun är en av dem. 

En kassun är en förtillverkade cylindrar eller ihåliga boxar som sänks ned i vattnet. De fylls sedan med betong för att agera som en robust byggnadsgrund för projektet och agerar som ett sorts ankare. Strukurer som dammar och eller bropirer kräver ofta en kassun som grund.

 

Typer av kassuns

En kassun är vanligtvis tillverkad av betong, stål eller trä. Vilket material som används beror på kassunens funktion och vad för typ av byggprojekt kassunen ska användas till. Det finns fyra typer av kassuner:

  • Boxkassun är exakt som det låter, en kassun med fyra sidor och en botten. Den placeras på en förberedd grund för att sedan fyllas med betong. Den blir en del av strukturen, till exempel som grunden för en bropir. 
  • Öppen kassun är väldigt likt en boxkassun, den enda skillnaden är att den saknar en botten. Den ser användning vid mjuka vattenbottnar, till exempel mjuk lera, och ska inte användas då det finns ett stort objekt i vägen på botten. 
  • Monolitkassun är den största typen av kassun och kallas ibland bara för “monolit”. Den tillverkas i väggar vid kajar där stötresistans mot fartyg behövs. 
  • Pneumatisk kassun är en bottenlös box som är förseglad på toppen med ett “lock”. De fylls med luft som tillförs under tryck och placeras likt ett upp och nedvänt glas i vattnet, och på så vis puttar ut vatten och lera från boxen. När boxen landar på botten fylls den med betong och skapar en solid grund. 

 

Fördelar med kassuns

En kassun används inom ingenjörsbranschen på grund av följande anledningar:

  • Kassuner är kostnadseffektiva
  • Utan en kassun är det omöjligt att utföra arbete på vattenbotten
  • På grund av deras höjd och tyngd är det enkelt att gå djupt ned i lera
  • Det krävs mindre utrustning för att placera en kassun i vatten

 

Krav för kassuntillverkning och användning

Det finns några viktiga faktorer att ta hänsyn till vid konstruktion och placering av kassuner. Beroende på typen av kassun, strukturella förhållanden och installationsmetoder som används finns det ett par saker att ha i åtanke. Dessa inkluderar frågor relaterade till kassuntillverkning, komponentdesign och installation av kassunerna. Hållbarhet, stabilitet, marknatur, djup och nivån på grundvattenytan är några av dem.

Andra viktiga faktorer som armeringsjärnens längd och betonghissarnas höjd behöver också beslutas i samråd med byggentreprenörerna. För att säkerställa en optimal förenkling av verksamheten måste personalen på plats hålla högsta standard när det gäller kvaliteten på materialen som används. Dessutom måste de vara speciellt utbildade för att hantera de utmanande situationer som personalen ställs inför under sänkningsprocessen av caissonkonstruktionen.

Det är viktigt för entreprenörer och ingenjörer att ha följande krav för kassonskonstruktion i åtanke. Dessa involverar styrkan hos betongblandningsdesignen, betongschakttäckningen och viktigast av allt kvaliteten på formsättningen och betongen under caissonkonstruktionen. Beroende på överensstämmelse och kvalitet kan friktionsmotståndet mot marken öka eller minska avsevärt under sänkningsprocessen.

 

Kassuntillverkning i Sverige

Det finns en rad olika aktörer som antingen erbjuder kassuntillverkning i Sverige, men också verksamheter som erbjuder utrustningen för att din egen verksamhet ska kunna bygga en kassun på egen hand