Vad är elektronikskrot och hur hanteras det på rätt sätt? | Biztrends

Att ta hand om sina sopor på rätt sätt och sortera kartonger för sig, glas för sig och metall för sig har blivit en självklarhet i många hushåll. På så sätt minskar det avfall som riskerar att hamna på soptippar vilket är bättre för både människa och miljö. Lika viktigt är det att hantera ditt elektronikskrot på rätt sätt.

Vad räknas då som elavfall? Allt som drivs av batteri eller som har sladd räknas som elavfall och ska lämnas in på en återvinningscentral, till Farligt avfall-bilen eller till samlaren. Från och med år 2015 kan du även lämna in dina elprodukter i alla butiker som säljer elutrustning. Eftersom även elprodukter innehåller material som går att återvinnas är det viktigt att ta detta på allvar för att göra det bästa vi kan för vår planet. Ofta innehåller den här typen av produkter metaller, ett material som kan återvinnas gång på gång utan att tappa kvalitet. Det gör att det kan användas till att skapa en ny produkt istället för att det ska behöva grävas upp nya material ur jorden. En annan anledning till varför det är viktigt att ta hand om elavfall är att det kan innehålla miljöskadliga ämnen. Blyg, kadmium, kvicksilver och freoner är vanliga inslag som är farliga både för människan och miljön. När du lämnar in dina elprodukter till en miljöcertifierad återvinningsfirma bidrar du till en renare miljö. Nedan kan du läsa mer om hur olika elavfall ska hanteras.

Kyl och frys

Äldre kylar och frysar innehåller freoner vilket är ett skadligt ämne som påverkar ozonlagret negativt och bidrar till växthuseffekten. Trots att det är förbjudet att använda freoner i kylskåp sedan år 1995 finns det fortfarande en stor mängd gamla skåp kvar i omlopp. För att inte riskera att freoner råkar hamna ute i naturen tas därför alla kylmöbler hand om på samma sätt så att ämnena processas i slutna system.

Lysrör och glödlampor

I det lyspulver som finns i lågenergilampor och återfinns kvicksilver, vilket är ett av världens skadligaste miljögifter. Därför är det viktigt att detta tas om hand på ett säkert sätt. Det gör man genom att krossa lamporna i ett slutet system. Där tvättas de sedan i en vätska som oxiderar och binder kvicksilvret för att kunna separera det från lyspulvret. På så sätt kan det fasas ut ur kretsloppet. Glaset som blir över är då helt rent och kan skickas vidare till en glasåtervinning. Elektronikavfall och metallskrot skjutsas vidare till särskilda återvinningsföretag. Lantz Metall är en miljöcertifierad firma som tar hand om alltifrån kabelskrot, elavfall och metalldelar. De erbjuder till och med att betala dig för att skrota bilen till ett bra pris.