Väggabsorbenter och undertak för en bättre akustik

Oavsett om det gäller hemmet, kontoret, skolan eller en restaurang har vi alla någon gång upplevt den irriterande känslan av dålig akustik. Eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus är det viktigt att tänka på att detta faktiskt påverkar vår hälsa, koncentration, produktivitet och välbefinnande i allmänhet.

Med bra ljudabsorbenter som undertak skapas en bättre akustik med minskade ljudnivåer och kortare efterklangstider. Det är alltså ett enkelt och effektivt sätt att i både privata och offentliga utrymmen skapa en mer hälsosam och produktiv miljö. Vilka parametrar måste egentligen uppfyllas för att skapa en bra akustik?

Fem krav ska uppfyllas

Bra akustik innebär mer än endast kontroll av efterklangstiden. Bra akustik är sammankopplad med människors välbefinnande. Det är en fråga om huruvida du känner dig bekväm i den miljö du vistas i, oavsett om du är hemma, på en restaurang, på en konsert eller kontoret. Enligt en klassisk teori gällande akustik finns det fem krav som bör uppfyllas för att det ska resultera i bra akustik:

  • en lämplig efterklangstid
  • enhetlig ljudfördelning
  • en lämplig ljudnivå
  • ett lämpligt, lågt bakgrundsbrus
  • inget eko eller fladdrande eko

Med lämplig menas att exempelvis efterklangstiden eller ljudnivån ska vara anpassade efter omständigheterna. Nedan förklaras de olika kraven var och en för sig.

Lämplig efterklangstidMed efterklangstid mäter man ekot i ett rum. Man använder sig då av en högtalare som skickar ut ett ljud i rummet på ca 100 dB. För att mäta efterklangstiden mäter man sedan hur lång tid det tar innan ljudet når 60 dB, efter det att man stängt av högtalaren. En lämplig efterklangstid i ett klassrum ska till exempel vara 0,5 sekunder.

Enhetlig ljudfördelning – Detta är viktigt i stora rum och salar där ljudet måste kunna höras lika bra överallt. I ett klassrum är det till exempel viktigt att lärarens röst når fram till eleverna som sitter längst bak, och vice versa.

Lämplig ljudnivå – Ljudnivån för normal konversation brukar ligga på 60-65 dB. I utrymmen där det ställs krav på koncentration rekommenderas ljudnivån att ligga på cirka 35 dB. Detta kan du hålla koll på genom att sätta upp mätare i lokalen. Du kan också motverka för hög ljudnivå med hjälp av ljudabsorbenter och akustiktak. För information om pris och alternativ på olika modeller kan du kontakta Kamak. De är experter på just ljud och erbjuder akustiklösningar och undertak med bas i Bromma.

Lämpligt, lågt bakgrundsbrusDetta är en av de viktigaste akustiska kriterierna, särskilt i konserthallar och teatrar. I ett rum kan bakgrundsljudet komma från tekniska apparater eller ventilationssystem. Detta ska reduceras så mycket det går.

Inget eko – Detta måste reduceras för att akustiken ska vara bra. Du kan på ett enkelt sätt förhindra eko och fladdrande eko genom att installera ljudabsorberande material på väggarna.

Genom att följa dessa rekommendationer kommer du förhoppningsvis lättare skapa en miljö med bra akustik och utan störande brus och ekon.