Varför bör företag inom industrisektorn överväga att anlita ett ackrediterat kontrollorgan? | Biztrends

Varför bör företag inom industrisektorn överväga att anlita ett ackrediterat kontrollorgan?

Förbättrad säkerhet med oberoende kontroller Inom den tyngre industrin är det oerhört viktigt att allting fungerar som det ska och regelbundna kontroller av utrustningen är nödvändiga för att upprätthålla säkerheten. För företag aktiva inom exempelvis kärnkraft, energi, värme, VA, process- och tillverkningsindustrin kan det även finnas många fördelar med att anlita en oberoende tredjepartskontrollant för […]

En projektledningskonsult kan hjälpa både projektgruppen och projektledningen med många delmoment

Projektledning handlar om konsten att leda projekt. Ett projekt i sig kan se ut på mängder av olika sätt. Vanliga inslag är förstudie, planering, initiering, genomförandet, uppföljning och avslutning. Varje inslag i sig kan sedan bestå av flera delmoment beroende på hur själva projektet ser ut. Därför ska du anlita en konsult inom projektledning Syftet […]

en bra sparränta | biztrends

Så här skaffar du en bra sparränta

Att spara pengar är inte bara viktigt för att uppnå dina ekonomiska drömmar och mål, utan också för att vara redo om något oväntat skulle inträffa. Enligt rekommendationer ska du spara cirka 10% av din nettolön för ett generellt sparande och cirka 1–2 månadslöner före skatt för att upprätthålla en bra buffert. I stället för […]

Dyslexihjälpmedel i skolan – ju tidigare det går att upptäcka och påbörja insatser desto bättre

Dyslexihjälpmedel i skolan – ju tidigare det går att upptäcka och påbörja insatser desto bättre

För många är det självklart att kunna läsa och skriva, det var något man saknade men säkert lärde sig under barndomen. Dessa färdigheter är väsentliga för att kunna vara en del av det moderna samhället. Det är dock inte en självklarhet att kunna läsa och skriva enkelt, många barn lider av läs- och skrivsvårigheter. Viktigt […]

Anlita hjälp för att hitta en bra konferensanläggning i Stockholm

Anlita hjälp för att hitta en bra konferensanläggning i Stockholm Event för företag handlar om middagar, möten, konferenser, symposier och samarbetsfrämjande aktiviteter för de anställda. Tyvärr har denna typ av sammankomster fått ett oförtjänt dåligt rykte. När man hör ordet ”team building” tänker många på krystade övningar och olika pinsamheter. Dock är sammansvetsade team en […]