Professionell översättningsbyrå | Biztrends

Medicin, juridik, IT eller bygg. Oavsett vilken bransch du arbetar i eller vilken karaktär texterna ska ha, är det alltid fördelaktigt att anlita en kunnig översättningsfirma. De hjälper dig säkerställa att både språket, tonen och informationen är korrekt översatt, något som är otroligt viktigt.

Att gå genom en översättningsfirma är smart eftersom du ofta kan få hjälp med flera språk. Även om svenska till engelska och vice versa är vanligt i Sverige kanske du är i behov av översättningar till andra språk också? När du vänder dig till ett större företag kan du oftast få hjälp med både olika språk men även olika branscher. En översättare kan omöjligt utföra översättningar i alla olika branscher på ett professionellt sätt. Det krävs otroligt mycket kunskap och erfarenhet för att informationen och speciellt de branschspecifika termerna ska bli korrekta. Går du via en stor byrå kan de oftast tilldela dig en översättare som är inriktad på ett visst ämne, oavsett om det handlar om finansiella texter eller texter av juridisk karaktär.

Genom att anlita en översättningsbyrå i Stockholm kommer du tvivellöst att upptäcka de stora fördelarna. Förutom att du kan få hjälp med såväl skönlitterära översättningar kan du även få hjälp att översätta juridiska och finansiella dokument som exempelvis avtal eller årsredovisningar. Förutom att en professionell översättningsbyrå tilldelar en kunnig översättare till ditt projekt, kvalitetssäkras även arbetet genom en språkgranskare. Språkgranskning är ett av de viktigaste redskapen för att kvalitetssäkra översättningar. Granskarens roll är att läsa igenom översättningen, kontrollera att informationen är helt korrekt, att texten har bra flyt samt att språket är anpassat efter rätt målgrupp.

När du anlitar en översättningsbyrå kan du känna dig trygg med att översättaren som utför arbetet är erfaren. För att bli en duktig översättare krävs nämligen både utbildning och flera års erfarenhet. Ofta riktar en översättare in sig på ett specifikt område för att på så sätt bli så duktig som möjligt inom exempelvis medicin. Detta är en av de stora skillnaderna mellan att gå via en byrå och att översätta på egen hand. Kunskap, termer och ordförråd. För att inte tala om att översättare dessutom har en fantastisk känsla för språk. Just språkkänsla är otroligt viktigt för att texten ska låta bra och tilltala rätt målgrupp. Om du letar efter en översättningsbyrå i Stockholm är det bra att du kollar upp vilka tjänster företaget erbjuder, vilka språk de översätter till samt om de har auktoriserade översättare.

En auktoriserad översättare är en person som genomgått och klarat Kammarkollegiets auktoriseringsprov. Kammarkollegiet är en myndighet med stor expertis, en myndighet som tillhandahåller mer än 35 uppdrag direkt från regeringen. Bland annat arbetar de som försäkringsbolag och juridikbyrå för statens förvaltning. När en översättare klarat provet får de lagligt översätta bindande juridiska texter. Denna typen av översättare har tystnadsplikt. Oavsett om du behöver hjälp med finansiella, juridiska eller skönlitterära översättningar kan en översättningsbyrå garanterat hjälpa dig. Begär offerter samt kontrollera tidigare referenser för att lära dig mer om byråerna samt för att välja rätt.