Är CE märkning ett krav från EU eller från den svenska regeringen - Biztrends

Är CE märkning ett krav från EU eller från den svenska regeringen?

Published on :

Är CE märkning ett krav från EU eller från den svenska regeringen? CE står för ConformitéEuropéenne, vilket är franska och betyder i princip ”överensstämmer med de europeiska kraven”. Produkterna som har detta märke får säljas inom EU och EES utan några ytterligare krav. För att få använda CE-märkningen behöver man alltså uppfylla EU:s högt ställda krav gällande funktion, miljö, hälsa och säkerhet. Ett sätt att höja standarden CE-märkning är ett elegant sätt att höja kvaliteten för de varor som säljs inom Europa. Det gäller speciellt för de produkter där kvaliteten kan ha en direkt påverkan på en eller flera människors […]