Ta hjälp i processen att avveckla ditt aktiebolag | Biztrends

Ta hjälp i processen att avveckla ditt aktiebolag. Så blir det både smidigt och säkert

Man kan ha lite olika inställning till sin verksamhet, hur länge man vill hålla på, hur familjen ser på det och såklart hur många chanser man vill ge den. Många som tar steget att lägga ner firman tycker det är skönt att avsluta och gå vidare. Det är en del dokumentation att hantera, så ta med dig uppdraget till en auktoriserad revisionsbyrå som kan hantera alla stegen. Det första är att skapa sig en bild av värdena i företaget innan avvecklingen av handels- eller aktiebolag är helt och hållet genomförd.

Trygg och kunnig hantering

Det finns fem olika sätt att göra ett avslut på; likvidation, försäljning av aktierna, fusion, delning eller konkurs. Det är vanligt och går snabbt att överlåta aktierna. En likvidation tar längre tid, eftersom pengar ska delas ut till aktieägarna. Den innebär en rad obligatoriska steg som måste genomföras. En fusion kräver bland annat att ett annat bolag är villigt att ta över skulderna. Att sälja eller överlåta till en professionell avvecklare kan ofta vara en någorlunda smidig lösning. Om du tror att detta är något som borde göras hos dig, ta en kontakt med konsulterna på ett professionellt företag och skicka över en resultat- och balansrapport. Då får du en genomgång och offert för resten av arbetet. Att avveckla ett aktiebolag är i princip en unik händelse varje gång, som kräver kompetent och erfaren handläggning.

Se upp för bedragare

Tyvärr förekommer det att personer blir lurade i det här läget. Att bli erbjuden en lösning för svarta pengar är förstås en riktigt stark varningssignal. Den som gett sig in i en sådan historia är mindre benägen att anmäla brottet och det kommer inte ut något gott av detta alls. Här är några andra saker du ska se upp med: den som vill hjälpa dig att avveckla ditt aktiebolag säger sig vara mycket billig och väldigt snabb. Aktören har inget fysiskt kontor utan finns bara på webben. Man påstår att stora skulder inte är något som helst problem. Hör dig för om firman innan du inleder ett samarbete. Sök information på nätet och prata med andra företagare om rörelsen. Be om referenser från tidigare avvecklingar för att se hur de har hanterats.

För en auktoriserad revisor gäller att man kontrolleras vart sjätte år. Konsulten förväntas följa god redovisningssed med allt vad det innebär. Kompetensen ska alltid vara uppdaterad och personerna kunniga på praxis, lagar och regler. Det finns kontor på många platser i landet med revisorer som har god lokalkännedom. Kom in på en kopp kaffe för ett första möte!