Så går det till att sälja metallskrot för återvinning och därför är det ett mer miljövänligt val | Biztrends

För att skapa ett mer klimatsmart och resurseffektivt samhälle är det viktigt att byta ut de nya råvarorna mot återvunna råvaror. Återvinning av material har varit framgångsrik i Sverige men hur fungerar det att sälja sin skrot för återvinning och vad händer med avfallet?

Skapar en stor skillnad för miljön

Mängden avfall som återvinns i Sverige har ökat kraftigt och den svenska återvinningen har skapat en årlig minskning med mer än 6 miljoner ton av de globala koldioxidutsläppen, det här motsvarar ungefär 10 % av de totala svenska utsläppen av växthusgaser. Världens mest återvunna material är stål och hälften av allt stål som tillverkas runt om i världen kommer från återvunnet järnskrot. Det är mycket energikrävande att framställa ny metall och man sparar ungefär 75 % av energin genom att tillverka stål från återvunnet material jämfört med att producera med malm.

Järnskrot och annan metallskrot går att återvinnas oändligt många gånger till nya produkter eller användas för energiutvinning. Med hjälp av återvinning av aluminium, jämfört med att producera ny aluminium sparas ungefär 95 % av energin. De avfallsflöden som växer snabbast är elektronik och många elektronikprodukter går att återanvändas flera gånger. Till exempel kan CRT-bildskärmar återvinnas till röntgenglas eller blästringsmaterial. Plast som innehåller flamskyddsmedel kan separeras från den rena plasten vilket gör att mer plast kan återföras till kretsloppet. Att sälja metallskrot och annat avfall till återvinningsföretag borde därför vara ett lätt val eftersom det finns både ekonomiska och miljömässiga möjligheter att arbeta med avfallet som resurs.

Så fungerar återvinningsprocessen

Det finns återvinningsföretag som hjälper privatpersoner och företag att skapa en effektiv och enkel återvinningsprocess för att göra den så miljövänlig och resurseffektiv som möjligt. Att lämna sin metallskrot för återvinning ger potentiellt stabila extrainkomster till verksamheten och gör stor skillnad för miljön. Beroende på företagets behov, erbjuds ofta leverantörsanpassad hantering och miljövänliga transportsystem som exempelvis tåg och att insamlingen av skrotet sker på det sätt som passar verksamheten bäst.

Avfallet brukar därefter omlastas, klassas och i vissa fall sorteras på olika återvinningscentraler för att sedan leverera till exempelvis smältverk eller legobearbetningsföretag som i sin tur framställer en råvara av högsta kvalitet. För att säkerställa att återvinningen av metallskrot sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt är det viktigt att kolla upp att återvinningsföretaget är kvalité- och miljöcertifierat, att mätbara miljömål följs och regelbundna uppföljningar utförs.

Viktigt med en miljöpolicy på verksamheten

Att lämna sin metallskrot för återvinning skapar ett miljövänligare avtryck på jorden och för ett fortsatt effektivt och miljövänligt arbete med avfallet är det viktigt att utarbeta en miljöpolicy på verksamheten. Vanligtvis har inte företagen någon sådan men återvinningsföretag kan hjälpa till att utarbeta en strukturerad och genomförbar miljöpolitik på företaget. En sådan bör bland annat innehålla information om åtgärder som ska utföras för att minska miljöpåverkan och att det sker i linje med gällande krav från lagen.

Glas, papper och plast är självklara återvinningsmaterial för de flesta men många tänker inte på att det mesta går att lämna för återvinning. Inte bara gamla elektronikprylar och läskburkar utan också kapsyler, konserver och värmeljus. I Sverige använder vi omkring tre hundra miljoner värmeljus varje år och genom återvinning skulle det spara ett tusen ton koldioxid. Eftersom det går att återanvända metall oändligt många gånger borde det bli ett naturligt val att sälja metallskrot för maximal utveckling och produktion av återvunna råvaror av högsta kvalité. Att mer material återvinns, avfallsmängderna minskar och kostnaderna sänks, skapar ett mer klimatsmart och resurseffektivt samhälle.