försäkringsbolag sverige

Även om du förmodligen har en hemförsäkring och därmed är skyddad för många oväntade situationer, behöver du ofta komplettera med en privat försäkring. Det finns flertalet försäkringar inom den privata sektorn, bland annat inkomstförsäkringar.

Om du är medlem i a-kassan får du en ersättning på högst 80 % på löner upp till max 20 025 kronor i månaden. Detta gäller dessutom bara för de första 200 dagarna, sedan sjunker ersättningen till 70 % av lönen. Många yrkesgrupper tjänar betydligt mer pengar i månaden än 20 025 kronor. Har man inte tecknat privata försäkringar för att trygga sin ekonomi kommer man som mest få in 26 400 kronor i månaden (före skatt) vilket blir 1200 kronor per dag. För exempelvis akademiker, vars snittlön ligger på närmare 40 000 kronor, skulle de endast kunna ta ut cirka hälften av sin vanliga lön om de endast var medlemmar i a-kassan. Genom att komplettera med privata inkomstförsäkringar kan de istället få 80 % ersättning på hela lönen och i 300 dagar.

Dock gäller det såklart att jämföra noggrant när du letar efter ett försäkringsbolag för att teckna en privat arbetslöshetsförsäkring. Varje försäkringsbolag har sina egna regler. En del ger ersättning på 80 % av löner på max 60 000 kronor, andra har lägre eller högre ersättning. Eftersom du har koll på vad du tjänar gäller det att du hittar privata inkomstförsäkringar som täcker din lön. Om du inte är medlem i en a-kassa än behöver du börja där, för att sedan komplettera med en försäkring. Om du skulle bli arbetslös utan att vara med i a-kassan kan du ändå få ersättning, bland annat genom att ansöka om medlemskap i samband med arbetslösheten eller genom att söka ersättning från Alfakassan.

När det kommer till privata försäkringar för inkomster brukar du vanligtvis kunna teckna dessa oavsett om du är med i facket eller inte. Däremot behöver du vara medlem i a-kassan, då dessa försäkringar endast fungerar som ett komplement till a-kassan. För att du ska bli nöjd med din försäkring är det viktigt att du kollar upp saker hos försäkringsbolaget, bland annat hur hög månadskostnad försäkringen har, hur långa karenstider samt om det finns mängder av undantag som gör att försäkringsbolaget inte betalar ut ersättningen. Läs även recensioner från fristående sidor för att få en uppfattning om vad tidigare kunder sagt om försäkringsbolaget.

För att sammanfatta är det alltså viktigt att teckna fristående försäkringar, särskilt när det kommer till inkomsten och du vet att du tjänar mer än 25 025 kronor i månaden. Du bör även kontrollera hur stor maxersättning som en privat arbetslöshetsförsäkring kan ge, hur lång ersättningsperioden är samt hur lång kvalifikationstid som gäller. Kvalifikationstiden är den tid som måste ha förflutit sedan du tecknade försäkringen innan du har rätt till ersättning. Generellt ligger kvalifikationstiden på 12 månader. Kom också ihåg att det många gånger ingår fler förmåner än själva försäkringen, som rättslig rådgivning och arbetssökandetjänster. Jämför helst ett par stycken olika försäkringsbolag innan du bestämmer dig.