Processledare granskar en rapport

Världen står inte still. Ny teknik utvecklas, nya idéer sprids och det moderna samhället fortsätter att förändras. Det innebär att företag och organisationer behöver hänga med. Hur detta kan se ut beror på företaget eller organisationen. I många fall handlar det om att modernisera IT-infrastrukturen men ibland behöver hela verksamheten ses över. Det här som verksamhetsutvecklaren och processledaren kommer in i bilden.

Vad gör en processledare?

Att svara på frågan ”vad gör en processledare?” är inte så svårt. Processledaren börjar sitt arbete med att analysera en verksamhet, en organisation eller ett område inom verksamheten. Syftet är att undersöka hur det fungerar just nu och, desto viktigare, hur det kan bli bättre. Därefter får processledaren presentera resultatet av undersökningarna samt föreslå ett eller flera sätt att förbättra verksamheten.

Detta ställer höga krav på processledarens förmåga att se både helheten och detaljerna inom verksamheten. Genom en processledarutbildning har de lärt sig vad de ska leta efter och hur de kan bearbeta de frågor som dyker upp under tiden.

En processledare genomför även förändringsarbeten

Processledaren ska inte bara presentera analyser och ta fram fina planer. Dessa ska även genomföras. Det är här som en processledare visar att de även är en ledare. Det är processledarens uppgift att strukturera och leda förändringsarbetet på bästa möjliga sätt. Detta ställer inte bara krav på personens kompetens, det är även viktigt att processledaren har rätt personliga egenskaper.

Det är viktigt att processledaren arbetar på ett metodiskt och inte minst noggrant sätt. Även de minsta detaljerna kan vara avgörande i förändringsarbetets resultat. Under en processledarutbildning får studenterna lära sig allt som behövs för att klara av yrket, dock är de personliga egenskaperna en viktig ingrediens i framgångsreceptet. Det är även viktig att vara stresstålig och flexibel i arbetet samt kunna leda en grupp på ett effektivt sätt.

Konsult eller anställd

Processledarens uppgifter är mycket lika verksamhetsutvecklarens. Bägge kan även arbeta både som konsulter och som anställda direkt hos företaget eller organisationen. Det finns ett stort behov av personer som klarar av detta jobb, både hos stora företag och hos kommunala förvaltningar. Det är inte ovanligt att bli anställd hos Landstinget, Länsstyrelsen och så vidare.

Vad tjänar processledaren?

Det finns många faktorer som påverkar hur mycket processledaren tjänar i månadslön, inte minst erfarenheten och var i landet de är verksamma. Både medel- och medianlönen ligger på cirka 34 000 kronor. Ingångslönen kan ligga på runt 21 000 kr, det är dock vanligt med löner mellan 30 000 och 50 000 kr, speciellt om processledaren har flera års erfarenhet.

Om du vill utbilda dig inom detta yrke finns det flera utbildningar som kan vara relevanta. Det finns även många företag som gärna tar in nyexaminerade, speciellt konsultföretag.