broschyrställ på en vägg | Biztrends

Att skapa ett showroom eller en butiksyta som presenterar företagets produkter på bästa sätt kan vara fördelaktigt för att generera fler kunder och klienter. Men vilka presentationsställ passar i olika miljöer, och vad ska man tänka på vid ett köp?

Vad bör man tänka på när man köper ett ställ för broschyrer?

De flesta företag har nog upplevt ett behov av att placera broschyrer, böcker, prospekt eller liknande föremål någonstans där dessa är lätta att se och nå. Ibland vill man presentera en produkt eller en tjänst för kunder i en butik eller ett showroom, och ibland vill man ha olika skrifter smidigt placerade för att de anställda ska kunna ha dem nära till hands om de behöver titta i till exempel en manual eller en regelbok. Men när man ska köpa ett presentationsställ bör man fundera på i vilken situation det ska användas och vad det är som ska placeras i det. Man behöver dessutom göra ett materialval (.t.ex. trä, plast eller stål) och designval utifrån vilket intryck man vill att stället ska ge. 

Situationer då det passar med ett broschyrställ för vägg

Om man har en relativt liten golvyta på arbetsplatsen kan det vara bra med att placera sitt broschyrställ på en vägg. Då frigör man yta på golvet samtidigt som man kan placera broschyrer, tidningar, prospekt eller vad man nu önskar i stället. Men det kan såklart även vara ett inredningsval som gör att man väljer ett broschyrställ som kan hängas på väggen. Gemensamt för denna typ av ställ är dock att de passar bra för platser där de inte behöver flyttas runt och vara mobila, eftersom stället inte kan stå för sig självt. 

Situationer då det passar med ett broschyrställ för golv

Om man som företag till exempel ska besöka en mässa eller på något annat sätt göra reklam för sina produkter kan ett broschyrställ för golv istället vara ett bättre alternativ. Stället blir då mycket mer mobilt och kan lätt tas med till mässan där man ofta inte har fasta väggar att montera stället på. Även på det större kontoret eller i den större butikslokalen kan det passa med stående broschyrställ, eftersom dessa kan placeras väl synliga så att det blir lätt för eventuella kunder och klienter att se och plocka till sig en broschyr från stället. 

Hur hittar man ett företag som säljer bra broschyrställ?

När man har bestämt sig för vilket typ av broschyrställ man vill ha och i vilket sammanhang stället ska användas är det dags att börja leta efter ett företag som erbjuder arbetsplatsprodukter. Arbetsplatsprodukter kräver ofta en högre tålighet och en smart design och det kan därför finnas fördelar med att välja företag som specialiserar sig på företags behov, eftersom de troligtvis har tänkt igenom både syfte för broschyrstället och dess kvalitet.