medicinsk översättning från svenska till engelska

En läkare studerar i många år för att kunna ge bra råd och hjälpa människor på olika sätt. Felaktiga råd kan trots allt leda till ödesdigra konsekvenser, från förvärrad hälsa eller ännu värre. Många gånger behöver medicinska texter översättas från ett språk till ett annat. Det är av yttersta vikt att även dessa översättningar håller samma höga nivå och kvalitet som förväntas från läkarna.

En text som författaren kan stå för

Oavsett vad det är för typ av medicinsk text måste författaren bakom texten kunna stå för vad som påstås. Det gäller inte bara läkaren eller den person som stod för originaltexten utan även översättaren. Det är trots allt översättarens ansvar att översättningen blir korrekt. För att en medicinsk översättning från svenska till engelska ska bli helt rätt gäller det att översättaren både behärskar det svenska och engelska språket fullt ut. Dessutom behöver översättaren ha koll på termer och begrepp samt ha någon form av kunskap inom det ämne som berörs.

Som du märker ställs det höga krav på den person som ska utföra en medicinsk översättning. Detta är en av anledningarna till att översättartjänster oftast kostar en hel del, speciellt om det finns höga krav på kvalitet. Det finns flera byråer som erbjuder olika typer av översättningstjänster, både när det kommer texter på svenska som ska bli engelska och även vice versa. För att en medicinsk översättning från engelska till svenska ska bli bra bör översättaren har en mycket hög behärskning av språket, i princip modersmålsnivå. Dessutom måste personer ha en bra uppfattning och kunskap inom det medicinska området.

Ett dilemma för översättningsbyråerna

En fråga som alla översättningsbyråer måste tackla är balansen mellan språkkunskap och ämneskunskap. I bästa fall kan texten skrivas av en läkare som även arbetar som översättare. I många fall handlar det om personer som tidigare har studerat och sedan hoppat av eller som på något annat sätt har hämtat in kunskapen. Både språket och ämneskunskapen är värda mycket när det kommer till översättningar. Det handlar inte bara om medicinska texter utan även tekniska texter eller andra branschspecifika texter. När en översättningsbyrå erbjuder denna typ av översättning så handlar det oftast om att de har översättare med just dessa unika egenskaper, det vill säga personer med god språklig förmåga som även kan något om just den specifika branschen.

Hög kvalitet till ett högt pris

Det finns hög efterfrågan på vissa typer av översättningar och oftast inte särskilt många som klarar av att leverera denna typ av tjänst. Därför är det vanligt att tjänsten kostar lite mer än vanligt. Det är dock värt att lägga pengar på översättningar som håller hög kvalitet, speciellt om det kan rädda liv.