kylskåp

Vad gör du om ditt kylskåp går sönder? Tar du dig till närmsta berg för att samla is, anlitar ett proffs för att ge ditt kylskåp service eller styr stegen mot närmsta vitvarubutik för att köpa ett nytt? Innan vi väger för- och nackdelar med de olika alternativen ska vi göra en kort återblick på kylskåpets historia.

Det första primitiva kylskåpet uppfanns i Mesopotamien för 4 000 år sedan. Befolkningen grävde gropar i marken där de förvarade mat tillsammans med is och snö från bergen för att få maten att hålla längre.

Det dröjde ytterligare några tusen år innan 1800-talets industriella revolution ledde till att ett slags kylskåp uppfanns 1879 där maten kyldes genom en lösning som byggde på ånga, svaveldioxid, ammoniak eller avdunstande eter. 1800-talets lösning var dock dyr, ineffektiv, ljudlig och farlig.

1922 uppfann två studenter på Kungliga tekniska högskolan, KTH, det första moderna kylskåpet och tre år senare började Electrolux producera kylskåpet. På 1950-talet nådde kylskåpet ut till den breda massan.

Nu tillbaka till den stora frågan ー vad gör du om ditt kylskåp går sönder?

Hämta is, reparera ditt kylskåp eller köpa nytt?

Ett kylskåp håller inte för evigt och den dag det går sönder står du där med ruttnande mat. Att då hämta is för att undvika katastrofen är ett bra budgetalternativ, men inte särskilt realistiskt. Tillgången till snö är ju starkt beroende av årstid och var du bor i landet.

Att anlita ett proffs för att ge ditt kylskåp service är ett bättre alternativ. Genom att reparera ditt kylskåp får du en kyl som håller längre och gör miljön en tjänst. Du har dessutom rätt till rut-avdrag när du låter ett proffs ge ditt kylskåp service. Det betyder att du får 50 procent skattereduktion på arbetskostnaden om du väljer att reparera ditt kylskåp

Om kylskåpet inte går att reparera eller om du helt enkelt har tröttnat på ditt gamla kylskåp ー besök din närmsta vitvarubutik  Även om det kostar mer att köpa nytt än att låta ett proffs ge kylskåpet service, kan det ge sänkta elkostnader och göra att du trivs bättre i ditt kök.

Så får du kylskåpet att hålla längre

För att se till att situationen inte uppstår är det en bra idé att ta hand om kylskåpet. 

Se till att rengöra kylen med jämna mellanrum, dammsuga bakom kylen minst en gång per år och åtgärda fel så snabbt som möjligt för att förlänga livslängden på ditt kylskåp.