Svenskt Sigill klimatcertifierad mat | Smak.se

I Europa kommer cirka en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen från just matproduktion. Ett sätt att kämpa för klimatet är därför att klimatcertifiera sin produktion och att välja livsmedelsprodukter med klimatcertifiering när man som konsument handlar. Klimatcertifiering från Svenskt Sigill är en tillvalscertifiering inom IP-standarden som kan sättas på svensk mat och blommor som uppfyller de krav på hållbarhet, djuromsorg och livsmedelssäkerhet som ställs. Här får du en kort guide till Svenskt Sigill klimatcertifierad mat.

Vad innebär klimatcertifiering?

En klimatcertifiering är ett bevis på att producenten minskat sin miljöpåverkan i produktionen. Det kan handla om allt från att gå från fossil uppvärmning av växthus till icke-fossil uppvärmning eller att sluta använda soja som fodermedel till djuren för att minska trycket på regnskogarna. Producenterna förbinder sig också att:

  • inte etablera nyodling på mulljordmark
  • utbilda all personal i eco-driving
  • hushålla med kvävet vid gödsling.

När startade Svenskt Sigill sin klimatcertifiering?

I förarbetet till Svenskt Sigill klimatcertifiering togs underlagsrapporter fram tillsammans med KRAV och forskare för att undersöka klimatpåverkan vid produktion av bland annat griskött, mjölk, ägg och foder. Klimatpåverkan av primärförpackningar, livsmedelstransporter och energianvändning undersöktes också. Svenskt Sigill började klimatcertifiera 2010.

Så mycket minskar klimatcertifierad mat påverkan på klimatet

I växthusproduktionen kan mat med Svenskt Sigill klimatcertifiering göra stor skillnad ー klimatpåverkan kan minska med hela 80-90 procent. Inom köttproduktionen är minskningarna mindre, klimatcertifierat nötkött och lamm har cirka 3-7 procent lägre klimatpåverkan än kött som inte är certifierat. Med tanke på att köttproduktionen står för en stor del av växthusgaserna är det ändå en viktig förbättring. 

Fördelarna med Svenskt Sigill klimatcertifierad mat för dig som producent

Det finns många anledningar att arbeta för ett grönare klot och ditt klimatarbete kan även gagna ditt företag.

Tre fördelar med klimatcertifiering 

 

  • Kan öka efterfrågan av en vara. En undersökning visade att när det fanns information om vad klimatcertifieringen innebar, ökade efterfrågan på klimatkompenserad mjölk med upp till åtta procent.
  • Bättre översikt. Med en certifiering får företaget lära sig nya processer som förenklar arbetsdagen och ger en bättre kontroll över verksamheten.
  • Möjlighet att nå ut till nya kundgrupper. Många av dagens konsumenter är miljömedvetna och därför kan en klimatcertifiering göra att nya kunder hittar dig och ditt företag.

 

I nuläget finns det cirka 70 företag som använder märkningen “klimatcertifierad” och med tanke på efterfrågan på klimatcertifierad mat lär antalet certifierade företag bara öka. Vill du att din verksamhet ska bli klimatcertifierad? Kontakta ett oberoende certifieringsbolag för att först bli IP-certifierad och sedan Klimatcertifierad.