Lättare lärande med digitala läromedel | Biztrends

Den klassiska läxboken har länge varit en trogen följeslagare i svenska elevers skolväskor och genom åren har miljontals exemplar kånkats från klassrum till hem och tillbaka igen. Men sedan digitaliseringen gjorde intåg i skolan har både studierna och ryggsäckarna blivit allt lättare. De tryckta läromedlen har nämligen fått konkurrens av smidiga onlineböcker och webbaserade system som inte behöver bäras någonstans men som ändå alltid finns nära till hands. Allt som krävs för att plugga är numera en dator eller surfplatta med internetuppkoppling. De digitala alternativen är inte bara lättillgängliga, de erbjuder många spännande funktioner och nya anpassningsmöjligheter som kan gynna såväl lärare som elever. Det betyder emellertid inte att de traditionella skolböckerna helt har spelat ut sin roll. Så kallad ”blended learning” har redan anammats vid många lärosäten runt om i landet och kan vara väl värt att prova om man vill få ut det bästa av båda världar.

Att nyttja en genomtänkt mix av tryckta och digitala läromedel i skolan har en rad fördelar. Dels får läraren bättre överblick över klassens kunskapsutveckling och större möjligheter att planera och individanpassa undervisningen, dels får eleverna chans att utforska olika läromiljöer och hitta nya, roliga arbetsmetoder som främjar inlärningen. Blended learning kan även bidra till en smidigare och mjukare övergång om man sedermera vill börja jobba heldigitalt. Den som är intresserad av att köpa digitala läromedel online gör klokt i att besöka förlagets egen hemsida och läsa mer om de olika alternativen. Där brukar man också kunna ta del av utförliga demos och/eller registrera sig för en gratis provperiod om man vill utvärdera ett visst program eller läromedel tillsammans med klassen innan man bestämmer sig.

Idag finns ett brett urval av läromedel att tillgå på marknaden. Onlineböcker återspeglar sidupplägget i de tryckta originalen, men kommer med extra funktioner såsom ljudinspelningar och anteckningsfält. Heldigitala läromedel har ytterligare inställningar för läsvyn och inkluderar vanligtvis även interaktiva, självrättande övningar samt en integrerad lärarguide med resultatöversikt. Därutöver finns också webbaserade träningsverktyg, som Bingel och Övningsmästaren, där alla ämnesövningar är progressionsmässigt sammankopplade med tryckta och/eller digitala basläromedel. Bingel erbjuder individuellt anpassningsbar färdighetsträning i svenska, SFI, engelska, NO, matematik och geografi och riktar sig till barn i grundskolan, medan Övningsmästaren är en öppen webbportal som omfattar träningsmaterial inom moderna språk och matematik och kan användas fritt av elever i alla åldrar. I de smarta telefonernas tidevarv är det många som upplever att det är lättare att ta in information via en skärm, men för individer med diagnostiserad dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter är det ofta väsentligt för inlärningen att ha tillgång till digitala läromedel i skolan. Numera går det även att använda det välrenommerade dyslexihjälpmedlet Lexia Provia direkt på nätet.

Vill man testa heldigital undervisning med sina högstadieelever är Kampus en ny, onlinebaserad språkplattform som samlar både digitala läromedel, färdighetsträning, planeringsverktyg, redigeringsmöjligheter och flertalet andra funktioner på ett ställe. Systemet kommer även med en praktisk lärarhandledning som underlättar det dagliga arbetet och ger förslag på hur man kan tillämpa inkluderat eller egenuppladdat material, såsom filmer, ljudfiler, texter och bilder, för att skapa engagerande klassaktiviteter under lektionerna. När man ska köpa digitala läromedel online måste man normalt sett beställa en separat lärarlicens, samt individuella elevlicenser för respektive e-bok. Större system som Lexia Provia och Kampus, liksom därtill kopplade titlar, kan dock rekvireras som färdiga paket med ett förutbestämt antal elev- och pedagoglicenser. När det gäller Bingel behöver man bara registrera ett övergripande huvudabonnemang som sedan gäller för alla barn och lärare på skolan.