Hur buteljering av vin går till

Hur buteljering av vin går till

Buteljering innebär att du överför en vätska, i det här fallet vin, till en flaska av valfritt material för förvaring och försäljning. Detta är slutet av processen för att skapa ett vin, vilket innebär att man har kommit tillräckligt långt i vinproduktionen för att det ska finnas något at buteljera.

Det finns många anledningar till att man förvarar vin. Först och främst så handlar det om att smaker utvecklas i vinet efter en viss tid. Detta kan ta flera år beroende på vad det är för typ av vindruvor som använts. Vissa druvor passar bättre för lagring än andra. Några druvsorter som passar utmärkt för rött vin är Syrah och Caubernet Sauvignon. För vitt vin är Riesling en bra druvsort. En annan anledning är för att vinet ska säljas, exempelvis direkt till en kund eller till flera återförsäljare. Vinet måste skyddas från oxidering, vilket är anledningen till att vinproducenter använder sig av speciella vinflaskor, speciella korkar och speciella buteljeringsmetoder.

Själva buteljeringsprocessen

Buteljeringen i sig kan se olika ut beroende på vad det är för typ av vin. För ett normalt, rött vin kan processen se ut på följande sätt. Först behövs tomma vinflaskor som tvättas noggrant. Därefter fyller man flaskorna med vissa gaser, oftast argon eller nitrogen. Anledningen till att man fyller vinflaskorna med gas är för att få bort syret från luften. Faktum är att hela buteljeringen går ut på att skydda vinet från oxidering så mycket som möjligt. Det är syret från luften som oxiderar vinet. När luften träffar vätskan börjar vinet smaka lite annorlunda. Ju längre oxideringen pågår, desto mer förändras smaken. Detta är anledningen till att man låter vin ”lufta” ett tag innan servering.

Nästa steg i processen är att fylla flaskan med själva vinet, något man gör med hjälp av maskiner. Dessa kan säkerställa att vinflaskorna får exakt rätt mängd vin samtidigt som de även ser till att så lite syre som möjligt får kontakt med vinet. Slutligen snurrar man på korken. Enligt en studie som utfördes av Hart och Kleinig år 2005 spelar det ingen större roll vilken typ av kork man använder, moderna skruvkorkar är lika effektiva som naturliga korkar.

Slutligen klistrar man fast etiketten. När flaskan har genomgått buteljeringen kontrolleras den för att säkerställa att allt har gått rätt till. Därefter skickas den till kunder och återförsäljare runt om i världen. Buteljeringen ser snarlik ut både för stora och små vinproducenter.