Frågor att ställa sig inför en crowdfunding-kampanj

Frågor att ställa sig inför en crowdfunding-kampanj

Det blir allt vanligare med crowdfunding, en finansieringsmetod som även kallas för gräsrotsfinansiering. Denna metod går ut på att låta privatpersoner finansiera ett projekt. Istället för att ta in en eller två finansiärer som står för större delen av kostnaden, exempelvis banken, kan hundratals eller tusentals personer dela på kostnaden genom att du samlar in mindre belopp.

Varför behöver du finansiering?

Ska du utveckla och sälja en ny produkt? Behöver du pengar för kunna ta din verksamhet till nya höjder? Oavsett varför du behöver pengar bör du vara tydlig med hur mycket du behöver och vad du vill använda pengarna till. Var även öppen med alla eventuella risker som finns i projektet, på samma sätt som när du pratar med banken eller en större långivare.

Vad får finansiärerna ut av just din kampanj?

Där är få personer som vill skänka sina pengar utan att få något i gengäld. Exakt vad de får i gengäld kan variera enormt. En viktig fråga du bör kunna svara på är: vad får finansiärerna ut av att finansiera projektet? Svaret beror naturligtvis på vad det är för typ av projekt. Är det en produkt du vill utveckla och sedan börja sälja kan finansiärerna bli belönade genom att till exempel få ett bättre pris på den färdiga produkten. Kickstarter, en crowdfunding-portal, har ett tydligt belöningssystem där personerna som finansierar får olika belöningar beroende på hur mycket de väljer att skänka till projektet. Ju högre belopp, desto större eller lyxigare belöning.

Kickstarter är bara ett av flera sätt att starta en crowdfunding-kampanj. Andra företag som tillhandahåller liknande tjänster är Tessin och Pepins. Här fungerar finansieringen mer som ett traditionellt lån, där borgenärerna är de personer som väljer att bidra med sina pengar. I gengäld kan dessa personer bland annat få delägarskap eller en viss utdelning baserat på det belopp de bidrog med. När du startar en crowdfunding-kampanj bör du vara tydlig med vad du erbjuder och vilket värde detta har för finansiärerna.

Når jag tillräckligt många personer?

Att marknadsföra kampanjen till rätt personer och på rätt sätt är viktigt för att kunna få in flera finansiärer. Här finns det många olika sätt att gå tillväga. Ett tips kan vara att studera de mest framgångsrika kampanjerna på de olika crowdfundingplattformarna. Det är till exempel vanligt att använda en professionell video som tydligt visar hur långt projektet har kommit i dagsläget och vad målet är, samt vad finansiärerna får för sin uppbackning.

Slutligen är det viktigt att säkerställa att du faktiskt kan hålla det du lovar. Om risken finns att projektet inte lyckas med sitt mål gäller det att vara tydlig med att det finns risker, både initialt och även under resans gång. Tänk på dessa enkla tips när du ska starta en crowdfunding-kampanj och öka dina chanser att lyckas!