Förenkla ditt arbete med bokföring online

De flesta har nog någon gång i arbetslivet stått lite frågande inför lönebeskedet. Ibland ser det väldigt lite ut, kanske har det också hänt har man blivit positivt överraskad också? Nåväl, för dig som är företagare och har anställda ska det bara fungera. Både för den som tar emot lönen och den som räknat ut den.

Det är inte roligt när det strular med återkommande rutiner. Som till exempel månadslönen. Alla vill ha ett strukturerat och begripligt system. Ansvarig administratör ska ha kontroll och kunna svara på frågor från ibland upprörda kollegor. Sammanfattningsvis, alla tjänar på att hanteringen är logisk och tydlig.

Det finns hjälp att få om du vill ha löneprogram och bokföring online. Rutinerna för godkännande, distribution och betalningsfiler för lönerna läggs i ett fungerande flöde. Här hanteras givetvis även semesterlöner och redovisningen av försäkringar och skatterna till SKV. Och, icke att glömma, årsavslutet. I andra änden finns enkla digitala verktyg där personalen registrerar tid, utlägg, resor, sjukdagar och föräldraledighet. Det är möjligt att göra både i dator och i mobil. Du får en slags outsourcad lön- och HR-avdelning.

Genom detta lättar den administrativa bördan, det blir enkelt att sammanställa årsrapporter och kontrolluppgifter. Dessutom skapas en efterlängtad överblick över lönekostnaderna. Hjälp och stöd kring bland annat sociala avgifter, komptider, anställningsavtal och kollektivavtal är nära till hands. Ta en diskussion med din bokföringsbyrå och skapa en perfekt lösning. Ställ tydliga krav och utmana för att nå den bästa dealen.

Har du en bra idé och något du brinner för och vill starta eget är du en lämplig kandidat för den här typen av verktyg. En kombination av traditionella kunskaper och moderna appar och till exempel bokföring online kan bli en bra grund för dig! En del ryggar tillbaka när de ser vad som krävs av en företagare när det gäller ekonomi och rapportering. Låt oss ta det steg för steg. Välkommen in att diskutera vad just du behöver för det skede där du är. Såklart ska du känna dig trygg. En auktoriserad revisor är satt under återkommande kontroller, vart sjätte år. Det är för att kunden ska vara säker på att kvaliteten håller över tid.

Hittills finns kontor med konsulter på tolv platser i landet. De är delar av något större, men har lokalkännedom och expertis kring det som är efterfrågat i sin trakt. Fler är välkomna att ansluta sig. Branschen är i förändring. Inte minst de digitala och mobila lösningarna utmanar det traditionella sättet att jobba på. Ett partnerskap gör dig mer lönsam och tryggare inför framtida utmaningar.