För- och nackdelar med att använda pressverktyg för VVS | Biztrendz

Det finns olika pressverktygstyper. Vissa är manuella, vilket innebär att det är din styrka som pressar ihop rören. En annan typ är de hydrauliska pressarna, dessa kan i sin tur vara antingen nätdrivna eller batteridrivna. Det finns både för- och nackdelar med att använda dessa typer av verktyg. Vi går igenom några saker som är värda att tänka på.

Fördelar med pressverktyg

Om du ska foga ett rör finns det flera metoder att använda sig av, bland annat kunde rören kapas och sedan lödas eller svetsas ihop. Denna metod har en hög brandrisk, något som banade väg för den säkrare pressningsmetoden. Detta är en metod som går ut på att två rör kapas och träs in i en muff som sedan pressas ihop. I Sverige används även klämringskopplingar, en metod som går ut på att röret kapas, gängas, tätas och sedan dras ihop med en rörtång. Detta är också en betydligt brandsäkrare metod men den är mer omständlig jämfört med presskopplingen. Utrustningen som behövs för att pressa är dyrare jämfört med andra metoder men i gengäld så går det betydligt snabbare.

Pressmaskinernas vikt

En fördel och nackdel med pressmaskinerna är vikten. En pressmaskin är betydligt lättare att ta med sig till arbetsplatsen jämfört med svetsutrusning. Dessutom är de både mindre brandfarliga och du får ett snabbare resultat. Det betyder dock inte att pressmaskinerna är lätta. Vikten kan variera mellan under 3 kg upp till 8 kg. Eftersom verktygen oftast används ovanför axlarna kan detta leda till belastningsskador. De tyngre verktygen kan även kännas klumpiga. Många tillverkare strävar efter att minska vikten på pressmaskinerna så mycket som möjligt idag.

Kompatibilitet och kompetens

När du använder ett pressverktyg för rörkopplingar måste du oftast använda en pressmaskin vars pressback (även kallat presskäft) är kompatibel med muffen. Muffar tillverkas från samma företag som tillverkade pressmaskinen. Det finns dock pressar som är kompatibla med muffar från andra företag också.

Tidigare var läckage vid pressning ett problem. Detta beror sällan på att det finns fel på utrustningen eller muffarna, det handlar mestadels om att pressningen utförs felaktigt. Muffen måste pressas på rätt sätt, något som ställer krav på personen som utför pressningen. Om fel back används till en koppling kan detta leda till att rören klarar provtryckningen men börjar läcka vid ett senare skede. Idag har tillverkarna av pressverktyg för VVS gjort det lättare att se vilka backar och muffar som ska användas ihop, samt att företagen blivit bättre på att utbilda personalen.

Som du märker finns det både för- och nackdelar med denna metod. Det är dock värt att nämna att tillverkarna av pressmaskinerna hela tiden jobbar för att göra det lättare att använda verktygen, både genom att förtydliga användandet och även genom att ta till sig av feedback från användarna. Idag går det exempelvis att hitta lättviktiga verktyg och även remmar som fördelar vikten på ett bättre sätt.