Extra säkerhet för egenföretagare med försäkring som täcker dåliga dagar

Extra säkerhet för egenföretagare med försäkring som täcker dåliga dagar

Ett företag kan se ut på oändligt många sätt, det finns trots allt otaliga affärsmöjligheter både i Sverige och även andra delar av världen. Det är dock mycket vanligt att egenföretagare driver en verksamhet som är beroende av den egna förmågan att arbeta och att det finns arbete att göra. Om en egenföretagare blir sjuk, skadar sig eller av någon annan anledning blir arbetslös blir det genast svårt med ekonomin. Detta gäller naturligtvis även för vanliga arbetare, alla som blir av med ett jobb får det svårt ekonomiskt. Vanliga arbetare kan teckna inkomstförsäkringar för att få extra mycket ersättning från a-kassan. Företagarnas alternativ är att teckna en inkomstförsäkring för egenföretagare.

Vad är en inkomstförsäkring?

När du blir arbetslös av en eller annan anledning kan du få ut ersättning från din A-kassa. Det förutsätter att du är medlem i en A-kassa och har varit en betalande medlem tillräckligt länge för att kunna få ut arbetslöshetsersättning. Denna ersättning är dock bara upp till en viss nivå. Du kan som mest få ut runt 14 000 kronor efter skatt, vilket oftast är en stor sänkning för många entreprenörer. Egenföretagare kan teckna försäkring som täcker upp mellanskillnaden mellan den högsta gränsen för arbetslöshetsersättningen och 80 % av din lön. Denna inkomstförsäkring gör även att du kan få ut full ersättning under en längre period jämfört med den vanliga a-kassan. Inkomstförsäkringen passar med andra ord inte för alla egenföretagare, utan den är däremot perfekt för de som tjänar mer än 24 000 kronor i månaden och vill kunna skydda sig ekonomiskt om något oförutsett skulle hända.

Andra försäkringar som är bra att känna till

Inkomstförsäkringen är en av flera bra försäkringar att känna till. En annan bra försäkring är trygghetsförsäkringen, vilket är ett annat ord för uppsägningstvistsförsäkring. Denna försäkring har många likheter med fackförbundens försäkringar. Syftet är att ge juridisk hjälp vid tvister med arbetsgivare. Även om denna försäkring i första hand riktar sig till arbetstagare kan den även användas av egenföretagare som både har eget företag och som även arbetar på en vanlig arbetsplats.

En av anledningarna till att välja denna försäkring istället för fackförbundets försäkring är att sannolikheten för att du får hjälp snabbt är högre med en trygghetsförsäkring. Många fackförbund har stor arbetsbelastning och ofta kommer hjälpen för sent, vilket är tråkigt då många tvister har flera tidskritiska moment som måste klaras upp snabbt.

Ta inga onödiga risker

Alla entreprenörer är väl medvetna om de risker som finns när man driver ett eget företag. Det finns många saker som kan påverka resultatet, ibland faktorer som inte går att förutse eller påverka alls. Därför är det en god idé att ta kontroll över det som går att påverka och säkerställa att du landar på fötterna om något skulle hända.