bemanningsföretag i Stockholm

Arbetsmarknaden förändras ständigt. Många gånger hinner vi inte med att registrera vad som hänt. Det är fullt upp ändå. Kanske går det bra för din firma och du behöver mer folk, men det är oklart om du ska ta steget just nu. Därför är det bra att medan du fokuserar på ditt företag, kan andra hjälpa till med personalfrågorna. En lösning som blir allt vanligare är att hyra in konsulter som täcker upp – eller att hyra in HR-tjänsterna för att få koll på behoven.

Ibland är det svårt att ta steget och nyanställa. Att rekrytera på ett genomtänkt sätt kostar både tid och pengar. Det är kostsamt, både mänskligt och ekonomiskt att göra fel. Ett antal lagar och regler ska följas. Dessutom är det mänskliga bemötandet viktigt och kan vara helt avgörande. Ta kontakt med ett bemanningsföretag i Stockholm för hjälp med nästa rekrytering.

Akut hjälp dygnet runt

Precis som allting annat har den här branschen professionaliserats och specialiserats. Det finns till och med jour-telefoner för den som hamnar i tidsnöd med akut personalbrist. Att lösa er bemanning tillsammans är tryggt och avstressande. Konsulterna är tränade att sätta sig in i nya saker och sammanhang och får löpande kompetenshöjning. Det är också självklart med en uppdaterad kunskap om olika delar av arbetsmarknaden och vilka behov som brukar finnas.

Teknisk och social kompetens

Att matcha uppdrag med rätt person är en konst. Vi lever dessutom i en föränderlig värld. Uppgifterna för en receptionist eller en vaktmästare ser inte likadana ut idag som för fem eller tio år sedan. Det är självklart mycket viktigt att veta vilken teknik och vilka verktyg som används inom olika yrkesgrupper. Samtidigt ska erfarenhet och personlighet också passa in. Den inhyrda personen ska känna sig trygg och uppskattad även mellan uppdragen. Det brukar märkas om så inte är fallet. Därför är det viktigt med täta kontakter och uppföljningar mellan alla berörda parter.

Nya medarbetare på plats

Det är stora beslut bakom anställningarna, oavsett det är under en övergångsperiod eller ett tills vidare-arbete. När du använder HR-tjänster ska du förvänta dig en partner som förstår din verklighet och dina behov. Profiler och tester av kandidaterna kan skräddarsys och anpassas. Du ska vara trygg med att rekryteringen görs av erfarna kontaktpersoner som håller i hela processen. Du är till och med garanterad möjligheten att ångra dig, om det inte fungerar efter upp till sex månaders anställning.

Auktoriserad och kontrollerad

Kontrollera att den du samarbetar med är auktoriserad. Firmor inom bemanning-, rekrytering- och omställningsföretag kontrolleras på en årlig basis i kompetensföretagens auktorisationsnämnd. Några av kraven är att kollektivavtalen och de etiska reglerna följs. Andra krav är att det finns en ansvarsförsäkring, och en jämställdhetsplan.