Enkla sätt att förbereda dina anställda för olika kriser

Enkla sätt att förbereda dina anställda för olika kriser

En kris på arbetsplatsen kan uppstå av olika anledningar. Det kan bero på en olycka, att något dramatiskt händer eller personalen utsätts för ett brott. En kris kan ha enorma konsekvenser på ett privat plan och måste hanteras på snabbt och korrekt. Hur väl förbered man är på att möta en kris påverkar utgången på flera sätt. En dåligt hanterad kris kan leda till allvarliga konsekvenser. Vid en kris kommer flera parter att bedöma agerandet, både internt och externt.

Skapa en handlingsplan för olika situationer

Det finns flera typer av kriser som man bör ha någon form av handlingsplan för. Ett bra exempel är om en anställd avlider. Genom att skapa en handlingsplan kan du i förväg bestämma vad som bör ske vid denna händelse, och även att sakerna sker i rätt ordning. En av de första sakerna man bör göra är att informera de anhöriga personligen, helst tillsammans med polis. Undvik in i det sista att lämna dödsbud via telefon. Det bör vara en chef eller högt uppsatt person som informerar om detta på plats. Det är alltid möjligt att prata med polisen om hur ni tillsammans ska göra detta.

Handlingsplanen bör ha med all denna information och även andra detaljer, exempelvis att flagga på halvstång (efter att anhöriga har informerats), tala om för personalen vad som har skett, förbereda en minnesstund, informera andra parter som berörs av krisen och mycket mer. Tanken är att vem som helst ska kunna öppna dokumentet och veta vad som bör göras inom den närmsta tiden efter krisen.

Det bör finnas olika planer för olika händelser. Det bör även finnas en mer allmän beredskapsplan. Där kan det stå vem som ansvarar för exempelvis första hjälpen-utrustningen, var denna utrustning finns, om det finns personal som är speciellt utbildad inom vissa saker, kontaktuppgifter till olika personer och så vidare.

Beredskapsgrupp

Alla företag bör ha en beredskapsgrupp. Det är en grupp som bör bestå av företagets skyddsombud samt olika personer som är ansvariga för olika delar av verksamheten. Exakt hur beredskapsgruppen ser ut beror på företaget och verksamheten. Beredskapsgruppen ska kontaktas när något händer och det är dessa personer som ska ansvara för att man tar rätt steg.

Företagets ansvar

Det är arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren bör undersöka arbetsmiljön regelbundet för att analysera risker och åtgärda riskerna. Att skapa en eller flera handlingsplaner är ett enkelt och viktigt sätt att hjälpa personalen vid olika kriser.