En projektledningskonsult kan hjälpa både projektgruppen och projektledningen
En projektledningskonsult kan hjälpa både projektgruppen och projektledningen

Projektledning handlar om konsten att leda projekt. Ett projekt i sig kan se ut på mängder av olika sätt. Vanliga inslag är förstudie, planering, initiering, genomförandet, uppföljning och avslutning. Varje inslag i sig kan sedan bestå av flera delmoment beroende på hur själva projektet ser ut.

Därför ska du anlita en konsult inom projektledning

Syftet med alla projekt är att nå någon form av mål. Förstudiens syfte är att undersöka och kartlägga förutsättningarna för projektet. En projektledningskonsult kan bistå med sin kompetens och erfarenhet i så gott som samtliga inslag, steg och delmoment. De kan stå för goda råd under förstudien eller helt ansvara för denna viktiga del. Det är vanligt för företag att anlita projektledningskonsult för att leda hela projektet alternativt komplettera vissa delar av projektet.

Projektledning och gruppledning

Projektet och gruppen kan ses som två separata men minst lika viktiga delar. Projektet ska styras upp, planeras och oftast koordineras ihop med andra aktörer. Genom att strukturera projektet går det att bedöma vad som ska göras, när det ska göras, hur långt tid det kommer att ta och vad det kommer att kosta. En riktigt bra projektledningskonsult kan även förebygga framtida problem och undvika vanliga fallgropar, oavsett om de agerar projektledare eller bara har en rådgivande roll.

Att styra upp ett projekt och att leda en grupp kräver olika förmågor och egenskaper. Gruppledning handlar mer om att hantera människor och personligheter på ett bra sätt. Det behöver inte betyda att projektledaren ser över varenda detalj av projektdeltagarnas arbete, de bästa ledarna vet när de kan lämna över ansvar och när de behöver ta en lite mer kontrollerande roll.

Utbilda gruppen

En annan anledning till att anlita projektledningskonsult är för att utbilda gruppen. Det kan handla om att redogöra för nya grupper vad som förväntas av dem, hur projektet kan komma att se ut eller hur olika metoder används. Det kan även handla om inspiration, teambuildning och mycket mer.

Olika typer av konsulttjänster inom projektledning

Alla projekt behöver duktiga ledare som kan kommunicera på ett tydligt sätt. Det är även bra om ledaren har specialiserad erfarenhet, det är stor skillnad mellan ett byggprojekt, ett IT-projekt och ett förändringsprojekt. Om du vill anlita konsulttjänster inom projektledning, undersök vad det är för projekt som företaget tidigare har hjälpt till med eller ansvarat för. Det bästa är att hitta företag som har erfarenhet av projekt som liknar just ditt, alternativt som kan utbilda just er projektgrupp med metoder eller verktyg för att lyckas.

Det finns många företag som erbjuder dessa typer av konsulttjänster. Välj inte bara första bästa, se till att de förstår vad du behöver och att de har tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att hjälpa dig. Det är oftast bättre att vända sig till ett företag som är kunniga inom just ditt branschområde eftersom de besitter relevant kunskap som kan hjälpa just ditt projekt.

Olika typer av konsulttjänster inom projektledning

Alla projekt behöver duktiga ledare som kan kommunicera på ett tydligt sätt. Det är även bra om ledaren har specialiserad erfarenhet, det är stor skillnad mellan ett byggprojekt, ett IT-projekt och ett förändringsprojekt. Om du vill anlita konsulttjänster inom projektledning, undersök vad det är för projekt som företaget tidigare har hjälpt till med eller ansvarat för. Det bästa är att hitta företag som har erfarenhet av projekt som liknar just ditt, alternativt som kan utbilda just er projektgrupp med metoder eller verktyg för att lyckas.

 

Det finns många företag som erbjuder dessa typer av konsulttjänster. Välj inte bara första bästa, se till att de förstår vad du behöver och att de har tillräckligt med erfarenhet och kompetens för att hjälpa dig. Det är oftast bättre att vända sig till ett företag som är kunniga inom just ditt branschområde eftersom de besitter relevant kunskap som kan hjälpa just ditt projekt.