Dyslexihjälpmedel i skolan – ju tidigare det går att upptäcka och påbörja insatser desto bättre

För många är det självklart att kunna läsa och skriva, det var något man saknade men säkert lärde sig under barndomen. Dessa färdigheter är väsentliga för att kunna vara en del av det moderna samhället. Det är dock inte en självklarhet att kunna läsa och skriva enkelt, många barn lider av läs- och skrivsvårigheter.

Viktigt att göra insatser tidigt

Det finns många typer av läs- och skrivsvårigheter och dessa kan bero på alla möjliga anledningar. Om problemet upptäcks tidigt går det även att påbörja insatser tidigt. Oturligt nog finns det fortfarande en försvårande attityd bland skolor, det är bättre att vänta och se om problemet försvinner av sig självt. Detta kan medföra att barnet får problem att ta till sig undervisningen, ett problem som bara ökar allt eftersom nya och tuffare ämnen ska bearbetas. Det finns dock goda möjligheter att få hjälp tidigt tack vare dyslexihjälpmedel online samt olika läs- och skrivprogram.

Elevens rättigheter

Elever har rätt enligt lag att få hjälp med sin kunskapsutveckling, det vill säga att skolan ska anpassa undervisningen utifrån de förutsättningar och behov som finns. Personer som har läs- och skrivsvårigheter ska alltså få hjälp på något sätt. När det kommer till dyslexihjälpmedel finns det flera att tillgå, från enklare verktyg till digitala program.

Ett sätt att upptäcka dyslexi

Just digitala hjälpmedel används idag flitigt av lärare för att tidigt snappa upp om en elev har läs- eller skrivsvårigheter samt vilka problem det skulle kunna röra dig om. De digitala programmen har utvecklats för att kunna upptäcka olika besvär med hög sannolikhet. Programmet baserar sina rekommendationer till läraren på elevens beteende när de använder programmet.

Dagens dyslexihjälpmedel i skolan är inte specifikt utvecklade för just personer med läs- och skrivsvårigheter. Programmet är utvecklat för att hjälpa alla eleven att lära sig läsa och skriva, med bonuseffekten att den kan upptäcka personer som har lite svårt med just detta.

Lärarens inställning har stor påverkan

Det är viktigt att komma ihåg att personer med läs- och skrivsvårigheter är beroende av att lärarna tar itu med problemet så tidigt som möjligt. Detta lägger stor vikt på lärarens kompetens och framför allt deras attityd kring området. Okunskap om hur ett barns förmåga att lära sig läsa och skriva utvecklas kan leda till att lärare tar felaktiga beslut. Detta kan i sin tur påverka eleven på flera sätt, bland annat genom ett skadat självförtroende, förlorad motivation och i värsta fall att väsentliga förmågor förblir bristfälliga trots att de hade kunnat åtgärdas. Det är inte bara viktigt att lärare har tillgång till bra hjälpmedel, det är minst lika viktigt att lärare kan lära sig när och hur de ska användas.