Pollare l Biztrends

Hjälp av cykelpollare skapas en säkrare gång- och cykelväg för trafikanter utan fordon. För att cyklister och gångtrafikanter ska kunna röra sig fritt behövs ett sätt för att skydda området från motortrafiken. Gångtrafikanter och cyklister är de mest utsatta i trafiken. Det här hjälpmedlet kan även med fördel användas för att hindra bilar från att parkera på olämpliga platser.

Vad är en pollare?

Pollare är en konstruktion som är permanent fäst i marken. Den har en rad olika användningsområden och kan bland annat användas för att förtöja fartyg vid en kaj eller som ett fysiskt väghinder. De finns i både trä och plast men har på senare år mestadels tillverkats i metall. 

Allt fler väljer att ta cykeln

Det byggs fler och fler gång- och cykelvägar i många städer runt om i Sverige. Allt fler väljer att ta cykeln istället för bilen för att ta sig någonstans inom stadskärnan. Då är det viktigt att skydda gång- och cykeltrafikanterna på bästa sätt eftersom de trots allt är de mest utsatta i trafiken. Det är då som pollare kommer in i bilden. Med hjälp av sådana längs med gång- och cykelvägar finns ett extra skydd mot motorfordon om dessa skulle hamna lite snett på vägen. De skapar en blockerande effekt och bidrar med hög säkerhet för att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig fritt. 

Flera fördelar och användningsområden

Cykelpollare är inte bara användbara för att dela av trafiken, de kan också användas för att anvisa var man kan parkera cykeln någonstans eller för att lysa upp vägen när det börjar skymma eller är mörkt. Den här typen kan man montera till exempel vid sidan av vägen, vid bostadshuset, i centrum eller vid affären. Cykelpollare skapar en organiserad parkering för både vanliga cyklar och elcyklar för att det ska vara enkelt att kunna parkera cykeln och låsa.  Pollare i svart som har en lampa kan passa bra till trädgården eftersom den lyser upp och sprider ett harmonisk sken.

Pollare vid infart – för att motverka opassande parkeringar

En pollare kommer också till användning vid infarter, detta för att hindra bilar från att parkera där. Det går också att matcha pollare för att den ska smälta in och passa bra tillsammans med bostad och trädgård. Har man exempelvis ett svart hustak kan en pollare i svart matcha och bli ett riktigt snyggt inslag. En pollare med lampa kan ge en trevlig belysning både på gångar, altaner och terrasser. 

Skapa ordning med billiga pollare

Den här typen av stativ hjälper till att skapa ordning både på vägar, parkeringar och bostadsområden. De finns i olika former och färger för att passa omgivningen på bästa sätt. Billiga pollare bidrar med en högre säkerhet genom att dela av motortrafiken från gång- och cykeltrafiken. Det är också fördelaktigt att använda pollare vid infart för att hantera och motverka olämpliga parkeringar. Beroende på vilket behov som behövs åtgärdas finns det olika typer av pollare som passar för olika ändamål.