Crowdfunding i Sverige är bra för både företag och privatpersoner

Crowdfunding är den engelska benämningen för gräsrotsfinansiering. Detta går i sin tur ut på att personer finansierar något direkt, oftast ett projekt eller en idé. Själva grundprincipen yttrar sig på flera sätt. Vi går igenom olika sätt som crowdfunding är bra, både för företag och även för privatpersoner.

Det finns goda möjligheter för crowdfunding i Sverige idag där vem som helst kan lägga upp en idé, exempelvis en produkt, och försöka locka folk till att bidra med pengar för att kunna skapa produkten. Det finns även tjänster som går ut på att folk finansierar företaget direkt, vilket har lett till en alternativ aktiemarknad med onoterade aktier.

Varför är Crowdfunding bra?

Låt oss titta på exemplet med produkter och projekt som finansieras av privatpersoner. Att presentera en idé mot privatpersoner fyller faktiskt mer än en funktion. Först och främst får du in pengar för projektet. Exakt hur mycket du får in beror på flera faktorer, inte minst hur duktig du är på att förklara och presentera projektet.

Det finns olika sätt att styra upp denna form av finansiering, i vissa fall går det att bidra med olika belopp och i gengäld får du ut något också. Vad det är en bidragsgivare får beror också på. I vissa fall kan det handla om att de minsta donationerna får sitt namn i en tacklista. Ju högre donationer, desto bättre gåvor tillbaks. För ett visst belopp kan man få ett exemplar av det projektet går ut på, exempelvis en pryl. Ännu högre donationer kan få ännu mer spektakulära saker i gengäld, exempelvis möjligheten att besöka kontoret och äta middag med VD:n.

För företaget som behöver få in pengar är crowdfunding till privatperson även ett sätt att skapa hype för produkten eller projektet. Smarta företaget ser till att engagera de personer som väljer att bidra med en donation, exempelvis genom regelbundna uppdateringar och möjligheten att påverka på något sätt. Det är trots allt de intresserade personerna som fungerar som både målgrupp och som även kan bli en form av ambassadör för produkten eller tjänsten.

Equity crowdfunding i Sverige

Ett vanligt problem för entreprenörer är att de behöver pengar, speciellt under uppstarten. Det finns olika vägar att gå för att få in externt kapital, exempelvis genom sparade pengar, via vänner och familj eller genom att ta ett lån. Just lån är något de flesta försöker undvika eftersom de inte är helt säkert att företaget kommer att bli lönsamt.

Genom att vända sig till crowdfunding kan de dela på risken tillsammans med mängder av andra personer. Ägarna, som äger den större delen av företaget, tar den största risken men de kan samtidigt dela med sig av både riskerna och tillväxtmöjligheterna med andra intresserade privatpersoner. Dessa tar i sin tur en begränsad risk, endast så mycket som de själva vill bidra med.