Så går det till, de steg som är involverade och den speciella utrustningen som behövs

Om en bro ska byggas över en järnväg som är trafikerad eller över vatten finns det många komplicerade delar att tänka på. Då kan det behövas metoder där bron kan byggas i närheten eller vid sidan av den slutgiltiga platsen för konstruktionen.

Så går gjutning av betong till för bron

De klassiska byggteknikerna fungerar tyvärr inte på alla projekt och byggandet av en bro över vatten eller över en järnväg som är trafikerad är ett sånt exempel. Det krävs ett unikt sätt att gjuta betongen till bron och det utförs genom glidformsgjutning. Först tillverkas en glidform på bottenplattan som sedan fylls på med betong och armeringsjärn. Betongen kommer stelna allteftersom och glidformen flyttas samtidigt stegvis uppåt, det här sättet är mer effektivt och ekonomiskt än de traditionella metoderna.

Metoden, när en bro byggs i närheten eller vid sidan av den slutgiltiga platsen kallas för brolansering. Efter vissa arbetsmoment och delar av bron är färdig dras den ut till sin slutliga position, för detta krävs det utrustning av hög kvalité för att klara väderförhållanden. När hela eller delar av bron flyttas till den slutliga positionen sker detta exempelvis nattetid, för att det ska påverka trafiken så lite som möjligt. Brolansering och speciell utrustning krävs när det finns komplicerade faktorer inblandade i projektet, exempelvis om bron ska byggas över en gångväg eller på annat sätt kan störa människors vardag.

Beroende på byggprojekt krävs olika utrustning

Alla byggprojekt ser olika ut och beroende på flera faktorer behövs kanske brolansering och diverse utrustning. Kassuner är ett sådant exempel, låda betyder franskans caisson som ordet kassun härstammar från. kommer från franskans caisson som betyder låda och de har under en lång tid hjälp till i arbetet.  Arbeten som utförs under vattenytan behöver vara extra säkert, enkelt och produktivt, därför är kassuner viktiga vid sådana arbeten. Den byggs vanligen på plats och flyttas sedan till rätt position under vattenytan. Dagens kassuner väger dock flera hundratals ton vilket gör förflyttningen komplicerad och speciell utrustning behövs för att kunna utföra tunga lyft.

Det krävs också ett transportsystem för brolansering, det kan se ut på olika sätt beroende om den ska användas för brolanseringen eller för att förflytta tung utrustning. En vanlig del i utrustningen är IP-CVV (Individual Pushing Caisson Carrier Vehicle) och den används för att stödja, lyfta och förflytta mycket tunga konstruktioner längs en bana. IP-CVV har en lyftkapacitet på 250 ton och oftast används flera enheter för att säkert kunna lyfta konstruktionen. Andra delar som vanligen används är pumpfordon, oljegenerator, linjär flyttutrustning och kopplingssläde.

Företag som erbjuder brolansering och utrustning i Sverige

Säkerhet och kvalité är de viktigaste faktorerna och därför är det väsentligt att ta hjälp av företag som har kunskap och lång erfarenhet. Det finns flera företag som hanterar brolansering och utrustning i Sverige som utför arbetet på ett säkert och effektivt sätt, följer de regler som finns uppsatta och tar hänsyn till komplicerade faktorer som kan existera kring ett byggprojekt. Många företag erbjuder skräddarsydda lösningar efter behov, projektets mål och de säkerhetsåtgärder som kan behövas.