Installation av brandlarm kan anses vara extra viktigt i offentliga byggnader där fler människor riskerar att skadas. Det gäller allt från flerfamiljshus och köpcentrum till olika typer av industrilokaler. Det kan därför vara en god idé att anlita en certifierad anläggarfirma som kan hjälpa er installera brandlarm på rätt plats för att kunna upptäcka branden i ett så tidigt skede som möjligt

 

Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 160 dödsbränder skett vid industrier och övrig verksamhet från början av 2020 fram tills nu. Omkring 11 000 gånger per   år rycker räddningstjänsten ut till följd av bränder och brandtillbud i byggnad. Endast 2800 av dessa utryckningar har varit till en fullskalig brand. Till detta har man att tacka bra brandlarmanläggningar som reagerat i tid på vad som skulle kunna bli en brand. Att anlita en firma för installation av brandlarm räddar inte bara din verksamhet, men också liv. 

Varför ska jag anlita någon för att installera brandlarm?

Bekvämlighet är en av många anledningar för att anlita en anläggarfirma. Det finns ett flertal regelverk och försäkringskrav som man behöver anpassa brandlarmsanläggningen till som en anläggarfirma tar hänsyn till vid projekteringen. De kan exempelvis hjälpa dig med om utrymningslarm kan vara aktuellt för din verksamhet. Fördelen med utrymningslarm är att de kan aktiveras vid andra faror som exempelvis vid en gasläcka.

Efter brandlarmsinstallation behöver man också vara medveten om hur viktigt det är att underhålla och kvalitetssäkra systemet för att minska risken för felaktiga larm. Likaså är detta ofta ett krav från försäkringsbolaget. Ett säkerhetsföretag tar hänsyn till följande:

  • Svenska brandskyddsföreringens regelverk (SBF 110)
  • Plan- och bygglagen
  • BBR (Brandskydd i bolagsverkets byggregler)
  • Lagen om skydd mot olyckor
  • Arbetsmiljölagen
  • Myndighetskrav
  • Försäkringskrav

Vi rekommenderar även att väljer ett företag som erbjuder kontroller av säkerhetssystemet samt att de har jour dygnet runt.

 

Ökad trygghet

Att installera brandlarm handlar inte bara om att uppfylla krav från regelverk och försäkringar, utan det är också en fråga om säkerhet och trygghet för de som rör sig i dina lokaler. Det ger även din organisation en ekonomisk trygghet och minimerar risken för oförutsägbara kostnader. Hur skulle din verksamhet klara sig om brandlarmet utlöses för sent och branden inte går att stoppa? Det kan bli mer kostsamt om du dessutom inte har följt försäkringsbolagets krav.

Se till att kontakta ett företag för brandlarmsinstallation som kan ge din verksamhet ett säkert brandskydd. En översyn av byggnaden är nödvändig, för att exempelvis kontrollera byggnadens ytskikt och brandcellsbegränsningar. Detta behövs för att installera ett säkert system, och bör utföras av en erfaren och skicklig firma med expertkunskap. Detta för att du ska få en så trygg verksamhet som möjligt. Du kan få hjälp med allt från installation och service till att integrera brandlarmet med redan befintliga säkerhetssystem.