Bra att veta om aluminiumåtervinning | Biztrends

Visste du att aluminium är jordens vanligaste metall? Det är med andra ord inte någon brist på aluminium, och det kommer inte heller att vara en bristvara i framtiden. Dock så är framställningen av nytt aluminium mycket energikrävande och kostsamt jämfört med aluminiumåtervinning.

Att som företag inte återvinna metaller är inte speciellt vanligt idag. Det är ett stort resursslöseri både från ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv att inte ta vara på metall och annat avfall. Många företag arbetar med att ta emot, sortera och återvinna en rad olika metaller på ett så miljömässigt och effektivt sätt som möjligt.

Hur fungerar aluminiumåtervinning

Beroende på metallens renhet eller kvalitet sorteras det olika fraktioner. Självklart är 100% renhet redan från början det som vi eftersträvar men i praktiken behöver vissa delar sorteras ut till fraktioner med lägre renhet. När materialet är sorterat skickas det vidare till olika smältverk och legotillverkningsföretag. Väl där så säljs materialet vidare och blir till nya produkter. På så vis skapas ett kretslopp där allt material återanvänds och allt kommer till nytta. Generellt sett är vi duktiga på aluminiumåtervinning i Sverige

Sluten eller öppen återvinning

Det finns två olika typer av aluminiumåtervinning, sluten återvinning eller öppen återvinning. Sluten återvinning av aluminium innebär att det återvinns till samma produkt som de en gång var. Det vanligaste exemplet är aluminiumburkar som blir till nya burkar i ett slutet kretslopp. På så vis undviker man att materialets egenskaper förändras. Öppen återvinning innebär är motsatsen till sluten återvinning. Här sorteras materialet beroende på renhet och smälts sedan ner till aluminiumtackor som säljs på marknaden. I Europa är vi duktiga på sluten återvinning av aluminium.

Miljönytta med att återvinna aluminium

Som tidigare nämnt är det mycket energikrävande att framställa nytt aluminium. Aluminium är ett mycket tacksamt material att återvinna och kan återanvändas hur många gånger som helst. Det är med andra ord ett stort slöseri att inte ta vara på aluminium. 95-98% av allt aluminium kan återvinnas och energianvändningen minskar med ca. 90% när aluminiumåtervinning jämfört med att producera ny metall.  

Aluminiumåtervinning utan kvalitetsförlust

Aluminium kan återvinnas utan att kvaliteten på materialet förminskas. Rent praktiskt betyder det att materialet kan återvinnas ett oändligt antal gånger. Det är ytterligare ett argument för att återvinna all aluminium, för visst är det onödigt att framställa nytt material när det går att återvinna det gamla i princip hur många gånger som helst.

Återvinning av aluminium i Sverige

I Sverige finns många företag som arbetar hårt för att återvinna så mycket material som möjligt. Deras dagliga arbete är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle där företag och privatpersoner får möjlighet att vara mer klimatsmarta och återvinna mer material samtidigt som det gynnar plånboken att återvinna material som annars inte kommer till användning.

Har ni frågor kring hur arbetet kring miljö och aluminiumåtervinning går till eller hur ni som  företag kan återvinna mer metall? Tveka inte att kontakta ditt närmsta återvinningsföretag så hjälper de er med mer information.