inkomstförsäkring vid egen uppsägning

Att säga upp sig självmant är aldrig en enkel process. Det finns en rad lagar och regler att förhålla sig till och det är lätt att förbise ett viktigt moment. I denna artikel tänkte vi därför gå igenom vad som gäller för en inkomstförsäkring vid egen uppsägning, förklara hur a-kassan fungerar när du sagt upp dit själv och ge några användbara tips på hur du på bästa sätt säger upp din anställning.

Gäller en inkomstförsäkring vid egen uppsägning?

De allra flesta inkomstförsäkringar gäller INTE vid egen uppsägning. Vi rekommenderar därför att endast säga upp sig när man har en annan sysselsättning eller inkomst säkerställd efter du slutat på ditt nuvarande jobb.

Kan man få a-kassa vid egen uppsägning?

Ja, du kan få a-kassa även om du självmant sagt upp dig från ditt jobb. Dock sker detta under ett par specifika förutsättningar. Du måste ha giltiga skäl för att få a-kassa vid egen uppsägning. Giltiga skäl för att få a-kassa inkluderar bland annat:

 • Du har inte få någon lön utbetald
 • Du blir sjuk av ditt nuvarande arbete och omplacering är omöjligt
 • Du blir mobbad på din arbetsplats
 • Din arbetsplats flyttar så långt bort att dag- eller veckopendling inte är möjligt, eller att du p.g.a. familjeskäl inte kan flytta med
 • Du behöver flytta på grund av att den du bor med har fått jobb på annan ort

Kan man få a-kassa utan giltiga skäl?

Har du INTE giltiga skäl för egen uppsägning kan du fortfarande få a-kassa, dock blir du först avstängd i 45 ersättningsdagar (ungefär 9 veckor). Därefter inleds din a-kassaperiod med sex dagars obligatorisk karens. Detta innebär i praktiken att det tar cirka 10 veckor innan du kan få ut någon ersättning från a-kassan.

Tips vid egen uppsägning

Att säga upp sig är en känslig process som behöver hanteras med största möjliga omsorg. Det är viktigt att alltid hålla det professionellt och inte blanda in personliga känslor. Nedan redogör vi kortfattat för hur du sköter din egen uppsägning på ett professionellt vis:

 1. Om du har ett jobb uppradat, bekräfta information och startdatum med din nästkommande arbetsgivare.
 2. Skapa en övergångsplan för ditt arbetslag för att de enkelt ska kunna överta dina nuvarande arbetsuppgifter.
 3. Skriv en formell avskedsansökan.
 4. Berätta om din planerade uppsägning för din chef innan någon annan. Det underlättar för hen att fylla luckan efter du lämnat.
 5. Säg upp dig med din avskedsansökan i person.
 6. Informera om din uppsägning i god tid. 
 7. Packa ihop och ta hem personliga ägodelar från din arbetsplats.
 8. Förbered för en avgångsintervju.
 9. Fråga om en referens.
 10. Håll kontakten med din nuvarande arbetsplats.