Nej. 

Rent juridiskt har hyresvärden INTE någon skyldighet att erbjuda en evakueringslägenhet vid renovering av bostaden. I vissa fall har hyresvärden möjligheten att ordna med en evakueringslägenhet, men hyresgästen kan inte kräva detta. I många fall brukar hyresvärden försöka ordna en lösning för boende på ett rimligt sätt. Men det är hyresvärden som avgör om det finns behov av en evakueringslägenhet.

Nedan går vi igenom viktig information du behöver ha med dig för att förstå vilka rättigheter du har och vad som gäller kring en evakueringslägenhet.

Allmänt om skicket på en bostad

Hyresvärden ska på tillträdesdagen tillhandahålla bostaden i ett sådant skick att den är fullt brukbar för sitt tänkta ändamål enligt den allmänna uppfattningen. Bostaden ska vara i detta skick för det avsedda ändamålet under hela hyrestiden. Hyresvärden har rätt att få direkt tillträde till bostaden för att utföra nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten, till exempel renovering i samband med vattenskador eller dylikt. Inträffar något i bostaden har hyresvärden rätt att omedelbart få tillgång till bostaden.

Vad kan du kräva i samband med en renovering?

Hyresgästen har som sagt ingen rätt att kräva en evakueringslägenhet vid renovering. Dock har du rätt till hyresnedsättning, vilket du kan kräva då bostaden är i bristfälligt skick.

Bra att veta

Det är ansett god sed att hyresvärden vid en planerad renovering har en plan för en evakueringslägenhet, eller att man löser brister i boendet med till exempel baracker med toalett och dusch om hyresgästerna ska bo kvar. Om det dock är en plötslig skada, till exempel i samband med en brand, är det viktigt att kontakta ditt försäkringsbolag som i samråd med din hyresvärd ofta kan hitta en bra lösning på ett tillfälligt boende. 

Tips:

Vårt främsta tips är att prata med din hyresvärd – kommunikation är A och O. Det går ofta att komma överens om en lösning som tillfredsställer bådas behov, men det är en god idé att stämma av i förväg för att inte bli tagen på sängen. Sedan är det alltid en god idé att ha koll på sina rättigheter samt vilka skyldigheter hyresvärden har.

Så ordnar du egen evakueringslägenhet vid renovering

Det finns flera alternativ för evakueringslägenhet vid renovering. Antingen hyr du helt enkelt en redan inredd bostad och förvarar dina tillhörigheter i ett magasin tills renoveringen är genomförd. Eller så gör du en tillfällig flytt till en tom bostad med ditt bohag – detta är oftast att föredra om renoveringsarbetet kommer pågå över en längre tid.

I både fallen av evakuering kan vi starkt rekommendera att ta hjälp av en flyttfirma för att underlätta hela processen för att snabbt och enkelt flytta dina tillhörigheter fram och tillbaka mellan bostäderna.