Återvinning av stålskrot – Därför är det viktigt för miljön och så fungerar det | Biztrends

Att skicka sin metallskrot till återvinning är mycket snällare mot klimatet och kan dessutom ge lite pengar till verksamheten men hur fungerar det i praktiken att återvinna sin metallskrot? Hur går det till att samarbeta med ett återvinningsföretag från början till slut?

Fördelarna med att återvinna metallskrot

Den svenska återvinningen har skapat en årlig minskning med mer än 6 miljoner ton av de globala koldioxidutsläppen, det motsvarar ungefär 10 % av de totala svenska utsläppen av växthusgaser. Med hjälp av återvinningsföretag har återvinning av material varit framgångsrik i Sverige och mängden avfall som återvinns har ökat kraftigt. Det har blivit betydelsefullt att använda sig av återvunna råvaror istället för nya råvaror för att skapa ett mer klimatsmart samhälle och en mer hållbar miljö.

Så fungerar det praktiskt med återvinning

Återvinningsföretag vill att det ska vara effektivt och enkelt för företag och privatpersoner att sälja stålskrot till återvinning därför erbjuds det ofta leverantörsanpassad hantering och miljövänliga transportsystem i form av exempelvis tåg. Beroende på hur behovet ser ut på verksamheten anpassar återvinningsföretagen insamlingen av stålskrot och annan metallskrot för att det ska bli smidigt och miljövänligt att återvinna materialavfall. Det kan vara bra att kontakta både närliggande och långt avlägsna återvinningsföretag för att utvärdera vilket arbetssätt och samarbete som passar verksamheten bäst.

Det är vanligt att företag och verksamheter inte har en miljöpolicy på arbetsplatsen och för att kunna fortsätta miljöarbetet krävs en strukturerad och effektiv miljöpolitik på plats som är enkel och genomförbar. Återvinningsföretag hjälper ofta till med att skapa en miljöpolicy på verksamheten, den bör bland annat innehålla information om åtgärder som ska utföras för att minska på miljöpåverkan och att arbetet sker i linje med gällande krav från lagen.

Det mest återvunna materialet

Stål är världens mest återvunna material och hälften av det stål som tillverkas runt om i världen kommer från återvunnet järnskrot. Stålskrot och annan metallskrot som järn, koppar, kabel, mässing och aluminium kan återvinnas oändligt många gånger till nya produkter. Det är mycket energikrävande att framställa ny metall, oavsett sort och genom att tillverka stål från återvunnet material sparar man ungefär 75 % av energin jämfört med att producera med malm. Med hjälp av försäljning och återvinning av stålskrot till bra pris finns en början på ett mer klimatsmart och resurseffektivt samhälle.

Att samarbeta med återvinningsföretag

Återvinningsföretag ser avfallet som en resurs som kan produceras till en ny produkt eller användas för energiutvinning och det finns inte bara miljömässiga utan också ekonomiska möjligheter med att ersätta de nya råvarorna med återvunna istället. Återvinningsföretag erbjuder att köpa metallskrot och stålskrot till marknadsmässigt pris samtidigt som återvinningsprocessen utförs på rätt sätt. Det kan också vara viktigt att kolla upp om återvinningsföretaget är kvalité- och miljöcertifierat för att säkerställa en så miljövänlig process som möjligt, mätbara miljömål följs och regelbundna uppföljningar utförs för att ytterligare trygghet. En av de bästa sakerna att göra för miljön är att sälja stålskrot till återvinning för maximal utveckling och produktion av återvunna råvaror av hög kvalité.