Är du utbildad eller yrkesverksam inom ett särskilt område Se då till att få validering som intyg | Biztrends

Oavsett om du har utbildning eller enbart yrkeserfarenhet är det alltid bra att du har bevis på din kompetens och din erfarenhet. Det finns olika sätt till detta, dels genom tidigare referenser men det bästa sättet är genom att bli validerad.

När du blir validerad är det någon utomstående som kontrollerar dina kunskapsområden samt synliggör dessa. All information hamnar sedan i ett så kallat valideringsintyg. Detta intyg kan stärka dina chanser till att få jobb eftersom du på så vis får ett intyg som bevisar att det du säger är sant. Samtidigt får du även reda på om du behöver komplettera något kunskapsområde inom det yrke du är verksam inom. Fördelen är att du då själv kan ta reda på vad du behöver komplettera för att kunna få ett fullständigt intyg och yrkesbevis.

Validering går att få på olika sätt, bland annat genom att vända dig till utbildningsföretag. Många företag går att kontakta via nätet och riktar in sig på intyg gällande just yrkesutbildningar. Det är bra att ansöka om ett intyg direkt efter att din utbildning är klar. Då kan du snabbt få yrkesbeviset inför jobbsökandet. Validering efter utbildning när det kommer till byggyrken kan se ut på olika sätt. Men ofta besöker man företaget som validerar. I deras lokaler får man under cirka två veckors tid visa vad man kan, detta gäller då både teori och praktik. Särskilt inom byggbranschen och andra yrkesutbildningar är det väldigt bra med validering efter utbildning då framtida kunder gärna vill se kompetens och liknande innan de anlitar.

För dig som vill arbeta som elevassistent eller något helt annat yrke är det alltid bra att bli validerad och få ett bevis. I den sortens yrken där man jobbar tätt med andra människor, som exempelvis en elevassistent kan det ofta vara avgörande med ett yrkesintyg och kompetensbevis när det kommer till en jobbsökning. Många personer som inte är utbildade men som ändå lyckats bra och haft jobb under flera år kan ofta ha svårt att bli anställd om valet står mellan någon med yrkesvana och någon med utbildning. Just därför är det oerhört praktiskt att låta sig bli validerad. Även utan utbildning kan du få ett riktigt bra bevis på din yrkesvana och erfarenhet, något som ofta kan mäta sig längre än utbildning och ingen yrkeserfarenhet.

För dig som inte vill gå en flerårsutbildning efter att du redan arbetat inom yrket är det också mycket bra att bli validerad eftersom det då endast kan räcka med ett par kurser för att komplettera de områden du inte behärskar till fullo. Detta är också sådant du får reda på när du testar dina kunskaper.