Är CE märkning ett krav från EU eller från den svenska regeringen - Biztrends

Är CE märkning ett krav från EU eller från den svenska regeringen?

CE står för ConformitéEuropéenne, vilket är franska och betyder i princip ”överensstämmer med de europeiska kraven”. Produkterna som har detta märke får säljas inom EU och EES utan några ytterligare krav. För att få använda CE-märkningen behöver man alltså uppfylla EU:s högt ställda krav gällande funktion, miljö, hälsa och säkerhet.

Ett sätt att höja standarden

CE-märkning är ett elegant sätt att höja kvaliteten för de varor som säljs inom Europa. Det gäller speciellt för de produkter där kvaliteten kan ha en direkt påverkan på en eller flera människors liv. Det finns till exempel höga CE-märkningskrav för tryckbärande anordningar som gasflaskor, gasklockor och vakuumkärl för att nämna några. Andra typer av produkter med CE-märknings krav är hissar och maskiner. Det är tillverkarna som måste uppfylla kraven, annars får de inte sälja sina varor inom EU. Det spelar ingen roll om tillverkaren är baserad inom eller utanför Europa.

Ett CE-märke betyder med andra ord att tillverkaren har följt de direktiv som EU har satt upp för den specifika produkten. En CE-märkt vara går att säljas fritt inom EU. Det går dock inte att sätta ett CE-märke på produkten och låtsas som om att man har följt direktiven, det finns flera tredjepartsorgan som kontrollerar produkterna och certifierar att man verkligen uppfyller kraven.

Det är EU som ställer krav på att vissa varor ska CE-märkas. Det betyder dock inte att de svenska lagarna är slappa, tvärtom. Om du följer de svenska lagarna så uppfyller du sannolikt även de europeiska kraven också. Det går att vända sig till ett ackrediterat certifieringsorgan för att säkerställa att man följer alla CE-märknings krav för certifiering. Dessa organ brukar vara behjälpliga på flera sätt och certifierar oftast även för många andra saker, exempelvis ISO-standarder.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Även om det är EU som har bestäm kraven för CE-märkning har Arbetsmiljöverket tagit fram föreskrifter som ska användas av de svenska tillverkarna, distributörerna och importörerna. Det finns bland annat speciella föreskrifter för tryckbärande anordningar. Dessa anger vilka skyldigheter tillverkarna har, exempelvis att de måste behålla den tekniska dokumentationen i tio år efter att en produkt har släppts på marknaden. Där anges även vilka avgifter man kan tvingas betala om man inte följer de strikta kraven.

Ett måste för alla seriösa tillverkare

Som du förstår så måste alla tillverkare följa standarder, föreskriver, lagar och diverse krav för att få sälja sina varor. Detta är en självklarhet och något som gör att produkterna kan anses vara ”säkra” att använda. Det är dock värt att notera att det inte är alla länder som har dessa standardiserade krav. I vissa fall kan kraven vara betydligt lägre, vilket innebär att de kan få säljas inom landet men inte inom EU.